Vil betale tilbake til de som fikk bøter

Mangel på å betale én krone har ført til parkeringsbøter i Risør denne høsten. Nå kan det være at de bøtelagte får pengene tilbake.

Tekst: Tore Myrberg

Saken skal opp i bystyret torsdag om en uke. I innstillingen fra rådmannen står det som forslag at «utstedte sanksjoner etter 1. september som følge av at det ikke er foretatt innbetaling av parkeringsavgift frafalles.»

Dette til tross for at parkeringsbøtene er lovlig skrevet ut, og at en advokat i Norges parkeringsforbund råder kommunen til å opprettholde de bøtene som er skrevet ut. Deres advokat, Elin Constance Greiff, skriver følgende:

Her må bystyret etter vår mening skille mellom rollen som politisk organ og rollen som forvaltningsorgan. Det sistnevnte inkluderer kommunens forvaltning av en statlig forskrift man har fått delegert politimyndighet til å håndheve.
Vurderingen av de utstedte kontrollsanksjonene må etter min mening tas på bakgrunn av juridiske forhold:
1. Var skiltene som regulerte stedet gyldige da sanksjonene ble utstedt?
2. Var førerne uaktsomme ved å unnlate betaling de to første timene av sin parkering? Dette må undergis en ordinær klagebehandling, og kan ikke bestemmes av bystyret.
Slik vi ser det vil det være alvorlig dersom bystyret «krever» at lovlig utstedte sanksjoner skal frafalles, og vi vil derfor gjerne bli informert om videre hendelsesforløp i saken, slik at vi kan vurdere om dette er noe Vegdirektoratet bør informeres om.

Selv om det er et politisk vedtak om gratis parkering i inntil to timer i indre sone fra og med september – til og med mai, har det kostet én krone å parkere. Så lenge skiltene ikke viser gratis parkering, har det på lovlig vis blitt utstedt bøter til de som ikke har betalt.

Det skal ikke være snakk om et så stort beløp i gitt bøter etter 1. september at det utgjør noen økonomiske konsekvenser for kommune. I sakspapirene står det «at noen få bøter er skrevet til nå…».

I rådmannens innstilling til bystyret står det videre at man iverksetter gratis parkering ved å sette apper og betalingsautomater til «Out of service» fram til Statens vegvesen har godkjent skiltplanen.

Her kan du selv lese saksdokumentene til det kommende bystyremøtet hvor saken skal behandles.