Streng straff for tyveri fra et stort antall biler

En mann i 20-årene fra Litauen fikk ikke medhold i Lagmannsretten om at over tre års fengsel for et stort antall tyverier fra biler var for strengt.

Saken var i forrige uke opp i Agder lagmannsrett, etter at mannen ble dømt til fengsel i tre år og fem måneder i Kristiansand tingrett 27. juni.

Lista over lovbrudd var lang, og kan i korthet oppsummeres med 41 grove tyverier, to forsøk på tyverier, et tilfelle av skadeverk og to overtredelser av vegtrafikkloven. Det mest gjelder tyveri av ratt, radio og navigasjonsutstyr fra dyrere biler.

Totalt ble verdier for to millioner kroner fraktet ut av landet etter tyveriene, mens de materielle skadene beløp seg til ca. 4,4 millioner kroner.

I utgangspunktet anket mannen også bevisbyrden, men kort tid før ankesaken i forrige uke kom han med en tilståelse for alle sakene. Dette gjorde at han i sin dom fra lagmannsretten fikk ti prosent strafferabatt. Det var mindre en aktor la ned i sin påstand.

Dommen ble til slutt på tre år og to måneders fengsel. Av dette hadde mannen ved domsavsigelsen allerede sittet i varetekt i 481 dager.

Av tingretten er han fra før dømt til å betale erstatning til diverse forsikringselskap for rundt 2,7 millioner kroner.