Flere års fengsel for grov vold

En mann i 20- årene ble dømt til tre år og seks måneders fengsel, mens en kvinne i 30- årene, ble dømt til fengsel i fire år og fem måneder.

– Påtalemyndigheten anser denne saken som alvorlig. Det gjenspeiler seg i tiltalen om grov kroppsskade og i straffepåstanden som ble lagt ned i retten. Påtalemyndigheten fikk medhold, og er derfor tilfreds med tingrettens dom, sier politiadvokat Zan Sheikh på politiet.no.

Selve voldsepisoden skjedde tilbake i august i 2017, og tiltalen beskrev stygge elementer av mishandling. De to personene ble tiltalt for å ha slått og sparket fornærmede gjentatte ganger i hodet og på kroppen, kuttet ham med saks og kniv på penis, samt helt etsende væske på kroppen slik at han fikk etseskader i underlivet.

– Handlingen er grov fordi den er utøvd av flere i fellesskap. Det er brukt særlig farlig redskap, og handlingen har karakter av mishandling, sier Sheikh.

I tillegg til fengselsstraffen må de to domfelte hver betale 100 000 kroner i erstatning til offeret.

En av de domfelte ble i tillegg tiltalt og domfelt for grovt heleri av minst 400.000 kroner, samt narkotikaovertredelse.

De to dømte har muligheten til å anke saken inn for lagmannsretten.