Støtter karantene for de som jukser

Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund mener innføringen av karantenetid på inntil ett år for juks på førerprøve er en god ide. (Foto: ATL)

Juks på førerprøver har blitt et stadig økende problem. Nå vil regjeringen stramme inn. Det applauderer ATL (Autoriserte Trafikkskolers-Landsforbund).

– Vi vet at det forekommer juks til førerprøven. Dette er et problem, ikke bare fordi det er en trussel mot trafikksikkerheten, men også fordi det holder liv i piratskoler, sier administrerende direktør i ATL, Torgeir Abusdal.

Det er et syn også regjeringen støtter. Gjennom en lovendring i Vegtrafikkloven ønsker Samferdselsminister Jon Georg Dale å stramme inn lovverket rundt fusk på førerprøven.

– Vi foreslår å gi inntil ett års karantenetid før man igjen kan gå opp til ny prøve dersom man fusker på førerprøven, sier Dale. Han håper en slik innstramming vil virke avskrekkende og at man på den måten også kan bidra til økt trafikksikkerhet langs norske veier.

– Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av regjeringens viktigste oppgaver. Ett viktig mål er å sørge for førere som ikke er kvalifiserte ikke får kjøre ute i trafikken, sier Dale.

ATL støtter forslaget som nå er lagt frem og mener det er godt.

– Dette er helt åpenbart et godt forslag. ATL har allerede svart på en høring rundt endring av Veitrafikkloven og vi gir en helt klar tilslutning til at man innfører en karantenetid til de som jukser, sier Abusdal.

Han mener det er avgjørene at denne endringen kommer på plass.

– Problemet hittil har vært at konsekvensene ved juks har vært begrensede. I dag får de som jukser samme karantenetid som de som stryker. Det betyr at de som jukser kan melde seg opp til ny prøve to til fire uker etter at de er tatt for fusk. Å stramme inn vil virke avskrekkende, sier Abusdal.

– Jeg er veldig fornøyd med at ministeren nå går til det skrittet å endre dette. Det vil være med på å bidra til å øke kvaliteten på trafikkopplæringen, ikke minst fordi man vil få bukt med de useriøse som ofte driver uten å være godkjente trafikkskoler. På lang sikt vil vi også øke trafikksikkerheten fordi vi får luket ut de som ikke har tilstrekkelige teoretiske kunnskaper til å ferdes på veien, avslutter Abusdal.