Vil «stemple» inkluderende bedrifter

Det foregår en inkluderingsdugnad som skal få flere mennesker ut i jobb. Nå skal dette synliggjøres på Sørlandet gjennom Inkludering Sør.

Tekst og foto: Tore Myrberg

En rekke bedrifter er flinke til å ta et ansvar i det man fra myndighetenes side kaller en inkluderingsdugnad. Nå skal det skapes positiv oppmerksomhet rundt disse bedriftene gjennom en sertifiseringsordning.

– Tanken er å ha en sertifisering av bedriftene som bidrar til inkludering og kvalifisering. Man skal kunne gi bedrifter som er flinke en anerkjennelse på at de tar samfunnsansvar, forteller Vibeke Dehli hos Lisand.

Les også:

Hjelper risørfolk tilbake på jobb

Avgjørende for mange

Hun er klar på at den muligheten disse bedriftene gir til folk som er på vei tilbake i arbeid er helt avgjørende for at vi skal få et inkluderende samfunn.

– Bedriftene er en viktig ressurs som gir folk mulighet til å komme tilbake i arbeid, bygge nettverk og til å få økt livsglede.

Inkludering Sør er et samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og inkluderingsbedriftene Avigo, Setpro, Proflex, Mølla Vekst, Durapart og Lisand. I tiden framover skal representanter fra disse bedriftene ut for å informere om den nye sertifiseringen.

– De som er kvalifiserte blir stemplet med et klistremerke og får et diplom som viser at de er en godkjent inkluderingsbedrift, og at sertifiseringen gjelder for to år, sier Dehli.

Skal fram i lyset

Som en ekstra påskjønnelse, vil man fra Lisand sin side også jobbe aktivt med å gi de bedriftene som sertifiseres positiv omtale utad.

– Vi håper jo de positive eksemplene vil gi lokal oppmerksomhet.

Daglig leder ved Lisand, Tor Kristian Johansen, sier de har et veldig godt samarbeid med en rekke bedrifter i østregionen.

– Det lokale næringslivet er veldig oppmerksomme på Lisand i forhold til å gi oss produksjonsoppgaver og ha folk i arbeidspraksis. Det er veldig positivt at så mange ønsker å utgjøre en forskjell ved å hjelpe andre, sier Johansen.

Gir mangfold

Både Vibeke og Tor Kristian mener det er positivt for bedriftene å samarbeide om inkludering.

– Det gir arbeidsgiver en mulighet til å få et mangfold i bedriften, og kan også være nyttig i rekrutteringen, sier Johansen.

– Og dette er noe som passer både i store og små bedrifter, skyter Dehli inn.

Hun sier erfaringene hos bedriftene som er inkluderende, er gode.

– Slik som med praksisplasser har vi så og si utelukkende positive erfaringer, avslutter Vibeke Dehli hos Lisand.