Ønsker større politisk press på ny E18

Tellef Inge Mørland (Ap) tar steinraset på E18 mellom Risør og Tvedestrand til Stortinget. Håpet er mer press om ny E18 på strekningen.

Tekst: Tore Myrberg

Ingen kom til skadet i raset i romjula, men bilen til en risørmann ble truffet av stein. Geologer sier området ved Songe er utrygt, noe som får Mørland til å reagere.

-Det er helt avgjørende at folk skal kunne kjenne seg trygge når de kjører på E18 gjennom fylket vårt. Når geologer varsler at det fortsatt er utrygt med tanke på nye ras, må man sikre strekningen på en ordentlig måte, sier Mørland.

Vil ha større press

Selv med fjellsikring ser stortingsrepresentanten fra Aust-Agder store utfordringer på strekning. Blant annet at man ikke har midtdeler, noe som øker risikoen for møteulykker.

– Denne hendelsen viser også behovet for at vi raskt må få på plass en ny og trafikksikker 4-felts vei mellom Risør og Tvedestrand. Gjennom å ta dette opp med samferdselsministeren, ønsker jeg at han skal være kjent med de utfordringene denne veistrekningen har, og at han legger press på for en rask oppstart av ny vei.

Her er spørsmålet Mørland har sendt til  samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP):

«I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?»

 

Nå har Dale en uke på seg før han må komme med et svar til Mørland.

Les også:

Truffet av stor stein – unngikk selve raset