Mange lokale på viktig arrangement

En rekke personer fra østregionen tok turen for å delta på Agderkonferansen. – Nyttig, sier styreleder Morten Lindvik i Sørlandsporten Teknologinettverk.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

Temaet var «Sørlandet – nærmest resten av verden», og det var mye nyttig informasjon å hente for deltakerne.

– Det var mye å hente fra dyktige foredragsholdere. Slik som viktigheten av rask omstilling og et aktivt forhold til både digitalisering og bærekraft. Særlig implementering av FNs bærekraftsmål blir stadig trukket frem. Hva kan/må hver enkelt bedrift gjøre for å tilpasse seg til nye krav og utfordringer, sier Lindvik til iRisør.no.

Bedre utnyttelse

En annen ting Lindvik sitter igjen med etter Agderkonferansen, er hvor avgjørende det kan være at man får til god samhandling mellom bedrifter, mellom næringsliv og det akademiske samt mellom næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer.

– Om vi gjør dette riktig, så vil virkemiddelapparatet kunne bidra betydelig til utvikling av eksisterende og nye næringer.

Blå næring, det vil si marine aktiviteter, ble mye diskutert.

– Det samme ble Agders andre store ressurser, som er kraft og tre. Biosinfabrikken på Åmli får mye god omtale, sier Lindvik.

God stemning

Gjennom et omfattende program fikk deltakerne god innsikt i mange ting som er viktig for norsk næringsliv. Både informasjon om «rikets tilstand», innføring i Brexit og gode bedriftspresentasjoner.

– Vi hadde også halvannen time om Agder mot 2030 og nye næringer. Samt at det var flere andre innlegg/innslag. I tillegg er dette en god møteplass, hvor «mange»/«alle» er med, slik at kontakter knyttes og pleies.

Når Lindvik etter konferansen i tillegg kan konkludere med at Agder klarer seg bra, er det et positivt signal å ta med videre.

– Vi har mange store og tunge eksportbedrifter som hverken er innen fisk eller olje. Men vi er kanskje ikke så gode til å fortelle om det. Det at vi har slike bedrifter setter oss i en god posisjon for videre utvikling. Hovedkonklusjonen er optimisme, god stemning og mange planer/vyer for fremtiden, avslutter styreleder Morten Lindvik i Sørlandsporten Teknologinettverk.