Politiet går live med nettpatrulje i Agder

Mye av kriminaliteten i Norge flytter seg fra «gata til data», og da er det viktig for politiet å være til stede også der.

Derfor styrker politiet sin tilstedeværelse og høyner sin kompetanse på dette området.

Prosjektet er organisatorisk plassert hos felles enhet for etterretning, forebygging og etterforsking (FEFE), og gjennomføres i tett samarbeid med stab for kommunikasjon.

Leder av FEFE, Gordon Petterson, sier politiet ønsker å være i forkant av kriminaliteten.

– Ved å styrke vår tilstedeværelse på nett er vi både nærmere innbyggerne våre og mer tilgjengelige for dem. På den måten skal vi bidra til å øke tryggheten i det digitale rom, sier Petterson.

Med «Politiets nettpatrulje- Agder» åpner Agder politidistrikt for første gang opp for toveiskommunikasjon med befolkningen på internett.

Det betyr at politiets nettpatrulje også skal være i dialog med innbyggerne i Agder.

– Sosiale medier er et viktig møtested for befolkningen, og vi ønsker å være der for å informere og gi råd til innbyggerne våre. Ved å være til stede på nettet vil vi også kunne motta tips som kan bidra til viktig politiarbeid. Det vil skape trygghet og forebygge lovbrudd, sier Petersson.

«Politiets nettpatrulje- Agder» skal ha et særlig fokus på forebygging blant barn og unge, samt deres foreldre.

Facebooksiden «politiets nettpatrulje-Agder» finner dere her.