Risør kommune gikk 7,5 millioner i overskudd

Til tross for et merforbruk på enhetene på 18 millioner kroner, gikk Risør kommune 7,5 millioner kroner i pluss i fjor.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I dag sendes regnskapet til revisjon, noe som tilsier at man nå anser å ha det endelige regnskapet på plass.

Tallene viser at enhetene har brukt 18 millioner kroner mer enn budsjettert, men at man likevel har et klart overskudd.

– Merforbruket har blitt enda høyere enn vi tidligere har antydet. Dette skyldes blant annet svikt i refusjonsordninger, sa økonomisjef Halvor Halvorsen til formannskapet i går kveld.

Rådmann Trond Aslaksen påpeker at man er på rett side med resultatet for kommunen.

– Det er viktig at vi fokuserer på bunnlinja, og at vi har et overskudd på 7,5 millioner kroner. Så sier vi ikke at vi er fornøyd med et overforbruk på 18 millioner, men vi har samlet et overskudd, sier Aslaksen.

Han sier det er fokus på å komme så nærme null som mulig når det gjelder enhetenes bruk i forhold til budsjett i 2019.

Politikerne har heller ikke latt seg friste til overforbruk av disposisjonsfondet i 2018.

– Dette var på 60 millioner kroner inn i periode, og det samme ved utgangen av året, sier Halvorsen.

Slik ønsker administrasjonen at overskuddet fra 2018 skal fordeles: