Bekymret over kutt i midler til folkehelse

Fylkesordfører Gro Bråthen og risørordfører Per Kristian Lunden, synes det er et urovekkende at det blir mindre penger til folkehelseprogrammet for Agder.

Tekst: Tore Myrberg

De to viser til at det er godt dokumentert at vi på Agder har utfordringer med levekår, og en stor andel barn og unge rapporterer dårlig psykisk helse.

– Gleden var stor da Agder ble tildelt status som programfylker for folkehelsearbeid i kommunene i 2017, og vi fikk tilsagn om 70 mill kr for perioden 2017-2021. Nå er det kommet signaler fra helse og omsorgsdepartementet om reduksjon i støtten fra neste år. Det gir oss ikke den langsiktige satsingen og forutsigbarheten som vi har blitt lovet, sier Gro Bråten.

For konkrete konsekvenser

Risørs ordfører, Per Kristian Lunden, fikk signaler om kuttene fra administrasjonen i kommunen, og tok opp saken i Sørlandsrådet i midten av februar.

– Vi bestemte at fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder skulle følge dette opp. Det er svært negativt at penger til dette viktige programmet reduseres kraftig.

Han kan fortelle at Risør er en av mange kommuner som rammes.

– Det rammer en rekke gode prosjekter, blant annet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) der Risør deltar aktivt. et er også negativt og demotiverende at penger forsvinner fra viktige Agder-satsinger der mange kommuner deltar og som det tar tid å organisere og få opp på beina.

Spørsmål til statsråden

Nå har Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (AP) fulgt opp med et skriftlig spørsmål til statsråd Åse Michalsen om saken: «Vil det bli en reduksjon i tilskuddsbeløpet, og hvilke konkrete konsekvenser dette vil få for de kommende tildelingene til Agder?»

– Jeg håper ikke dette kommer som resultat av de generelle kutt og effektiviseringer som regjeringen har lagt opp til, og venter spent på svaret fra statsråden. Her håper jeg det vises vilje til forutsigbarhet overfor kommunene innenfor et område som betyr så mye for om vi alle kan leve gode liv, sier Bråten.

Per Kristian Lunden synes på sin side det er merkelig at man fra Helsedirektoratet varsler kutt innen et område hvor stadig flere trekker i samme retning. For med utfordringene man har, spesielt med tanke på barn og unge, er folkehelseprogrammet noe han virkelig har troen på.

– Deltakelse i folkehelseprogrammet er krevende, men per i dag ser jeg ikke at det er andre satsinger som kan gi oss tilsvarende drivkraft og mulighet til å videreføre arbeidet vi nå er i gang med for å håndtere disse utfordringene i folkehelsearbeidet bedre, avslutter Lunden.