Må tåle bikuber i tettbebygde strøk

Foto: Jelmer Bos

Fylkesmannen i Agder har slått fast at man må tåle at det er bikuber i tettbebygde strøk. Dette på bakgrunn av en sak i Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Jelmer Bos

Fylkemannen fikk inn en klage på tre bikuber i et boligfelt i Tvedestrand, og fastslår at dette ikke er en «vesentlig helserisiko». I beslutningen skriver de videre at de om lag fem prosent av befolkningen som er alvorlig allergisk overfor bistikk må leve med denne risikoen.

Det er NRK Sørlandet som melder om saken fra Fylkesmannen i Agder, som ble publisert på Fylkesmannens nettsider i dag.

Her er resten av begrunnelsen:

I et nabolag med eneboliger som ligger 30- 50 meter fra hverandre, fastslår Fylkesmannen at man må akseptere at det finnes en eller flere bikuber. I dette tilfellet er det tale om tre bikuber, og dette er godt innenfor det naboer må tåle. Veps og bier finnes i vill tilstand rundt oss hele tiden i sommerhalvåret. Det er en daglig risiko for å bli stukket av insekter. Naboer til bigårder kan oppleve store ulemper i form av at klesvask og bil blir tilgriset av bieavføring, biestikk, frykt for å bli stukket, mangel på trivsel og sverming av bier. Vi må likevel tilpasse oss dersom man har en bigård som nabo. Insektenes betydning for pollinering av blomster, trær og andre planter er enormt stor. Oppmerksomheten rundt bienes levekår og miljøet er økende. Biene har en viktig funksjon i naturen. Det tilrettelegges for bihold også i bymessige strøk, og det forskes på insekters levevilkår og betydning i en verden der insekter er i tilbakegang. Det må legges til grunn at bienes nyttefunksjon er stor, og at det skal mye til for å begrense deres leveområder.