Jobbet 1100 timer uten å melde i fra til NAV

I perioden 2016 til 2018 skal risørmannen i 50-årene ha jobbet 1095 timer samtidig som han fikk ledighetstrygd fra NAV. Nå er han tiltalt for bedrageri.

Tekst: Tore Myrberg

Timene er fordelt over to perioder hvor mannen hadde jobb gjennom vintermånedene et annet sted i landet. Samtidig som han jobbet, ble meldekortet levert som vanlig uten at timene med arbeid ble påført.

Samlet sum i kroner beløper seg i følge tiltalen til litt over 210 000 kroner. Grensen for å bli tiltalt for grovt bedrageri går ved folketrygdens grunnbeløp. Dette tilsvarer noe under 100 000 kroner.

Strafferammen ligger på bot eller fengsel i inntil to år, alt avhengig av alvorligheten i bedrageriet.

I tillegg til bedragerisaken er det også et eget punkt i tiltalen for kjøring med bil uten gyldig førerkort.
Saken kommer opp i Aust-Agder tingrett 10. april.