Ønsker raskeste vei forbi Risør

Nye Veier ønsker å legge nye E18 nærme grensa til Vegårshei. Dermed blir det lengre fra Risør sentrum og opp til E18 om forslaget går igjennom.

Tekst: Tore Myrberg

Dette fører samtidig til at det anbefales ett kryss for å betjene Risør.

Det er både kostnader og type terreng som ligger til grunn for forslaget.

I Gjerstad har østre korridor har størst nytte og rimelig å bygge i deler, men når den kommer nærmere Eikeland Verk og Søndeled er det mye vann. Det vil gi mye broer og tunneler. Derfor anbefaler Nye Veier fortsatt Brokelandsheia som kryss.

Forslaget fra Nye Veier skal nå ut på høring.

Det er de enkelte kommunene som nå må bestemme seg for om de går for denne løsningen, eller om man ønsker endringer. Dersom man ikke kommer til enighet, kan utbyggingen rykke bakover i køen for gjennomføring.