Leverer knallsterkt resultat

Østre Agder Sparebank kan vise til et resultat på 23,8 millioner kroner før skatt for 2018. Dette gir et overskudd på hele 19,4 millioner kroner.

Tekst: Tore Myrberg

– Det sterke resultatet kommer som en følge av god og effektiv bankdrift, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder. Dette har bidratt til vekst innenfor alle bankens forretningsområder, skriver banken i en pressemelding torsdag kveld.

Resultatet preges også av økt rentenetto, reduserte kostnader, redusert mislighold, høy innskuddsdekning og positiv utvikling ren kjernekapital.

– Det at banken vokser og gjør det så bra er et resultat av mange flinke medarbeidere som hver eneste dag er opptatt av å finne gode løsninger for kundene. Det er viktig for oss å være til stede med personlig service og rådgivning, og vi vil gjerne bistå kundene våre i å ta gode økonomiske valg og lage planer slik at kunden kan virkeliggjøre fremtidsdrømmene sine sier banksjef Nina Holte.

Viktig med resultater

Banken har i løpet av 2018 gjennomført en egenkapitalbevisemisjon som ble kraftig overtegnet. Hvert egenkaptialbevis får 2. april utbetalt et utbytte på 6,47 kroner.

– Banken har en intensjon om å betale et godt og konkurransedyktig utbytte til våre eiere, noe regnskapet for 2018 viser at banken lykkes med.

Gode resultater er viktig for banken, og helt avgjørende for at Østre Agder Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokalbank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen sier banksjef Nina Holte

Utbytte og avsetning på fond

Hun sier Østre Agder Sparebank med årets resultat har ytterligere styrket sin posisjon som lokalbank.

– Vi ønsker å være et livslangt førstevalg for kundene våre understreker banksjefen

Av overskuddet blir 2,6 millioner kroner utbetalt i utbytte, mens 16,8 millioner kroner blir overført til bankens fond. I tillegg har lokalsamfunnet gjennom hele året dratt fordel av gaver fra lokalbanken.

– Det betyr mye for oss å være en lokalbank som tar alle beslutningene på eget hus. Gjennom lokal tilstedeværelse i 134 år har banken gitt mange og verdifulle bidrag tilbake til lokalmiljøene. Banken legger stor vekt på kunne bidra med støtte  til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de 4 kommunene hvor banken er til stede med kontorer.

Her er oversikten på noen tiltak/organisasjoner som har fått støtte i 2018:

Gjerstad

Gjerstad Idrettslag, Gjerstad Trialklubb, Gjerstad Jeger og Fiskeforening, Abelsenteret, 4H, Gjerstad skolekorps, Felle og omegn tempoklubb, Gjerstad LIVE, Idrettstalenter (5 stk.), MOT, Gjerstad Pensjonistforening, Brokelandsheiadagene, Stokkefest.

Vegårshei

Vegårshei Idrettslag, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter, Ni-TO, Vegårshei Bygdetun, 4H, Vegårshei Jeger og Fiskeforening, Vegårshei Skolekorps, Firestarter, Vegår Vocale, Vegårshei Skytterlag, Vegårsheidagen, Stokkefest.

Risør

Risør Festuke, Risør Kammermusikkfest, Risør Håndballklubb, Hope IL, Risør Musikkorps, Risør By, Julejam, Arrangement for russen.

Tvedestrand

Tvedestrand Musikkorps, Tvedestrand Fotballklubb, Håndballag Funksjonshemmede, Feragen Jubilèet, Støtte til orgel i Dypvåg kirke, Vårmarked, Uke 9, Arrangement for russen.