– Hva skal dere voksne gjøre nå?

Det var både klimastreik og klimademonstrasjon på Risør torv fredag ettermiddag. Beskjeden til oss voksne var klar: Skjerp dere!

Tekst og foto: Tore Myrberg

– Vi streiker for miljøet og planeten, sier sjetteklassingen Tomine Johansen Reiersen, mens hun viser fra en plakat.

På den står det: «Vi har alltid en plan B, men ikke en planet B».

Tror det virker

Sammen med venninnen Nini Nguyen og et stort antall elever, markerte Tomine sitt standpunkt på torvet.

– Jeg tror en streik som dette virker. For gjennom streiken gjør vi andre oppmerksomme på at vi må ta vare på miljøet og planeten.

Tomine Johansen Reiersen og Nini Nguyen.

Som en del av aksjonen plukket Tomine også søppel på vei til og fra torvet.

– Barn er flinkere enn voksne. Det er de voksne som ødelegger planeten. Jeg er også sikker på at vi kommer til å bli flinkere til å tenke på miljøet når vi blir voksne, sier Tomine Johansen Reiersen.

Viktig spørsmål

Varaordfører Elen Lauvhjell var den som måtte ta imot budskapet fra streikende og demonstrerende barn. Der i blant et veldig vanskelig spørsmål.

– Jeg fikk spørsmål om hva vi voksne skal gjøre nå. Sånt blir man svar skyldig på. Samtidig er jeg jo politiker og har et ansvar. Derfor tenker jeg at vi kan gjøre en forskjell selv om vi er i Risør.

Varaordfører Elen Lauvhjell tok seg god tid til å lytte på skoleelevene.

Hun lover å tenke mer på miljøet når politiske saker kommer opp i framtiden. I tillegg har hun en klar oppfordring til sine medvoksne.

– Alle kan starte med seg selv. Denne typen aksjoner gjør at man blir ekstra bevisst, og dette er ikke  et blaff. Jeg må også få si at jeg blir rørt over det engasjementet de unge viser.

Opptatt av planter og dyr

Mens de eldste ungene på torvet streiket, var det også en rekke tredjeklassinger til stede. Denne delen var styrt av lærerne, slik at vi her snakker om en demonstrasjon og ikke streik. Det betyr ikke at engasjementet var lavere.

– Vi demonstrerer for miljøet, og det er viktig. Jeg er opptatt av planter og dyr og vil ikke at jorda skal bli for varm, sier Tyra Fred Dørsdal.

Hun håper flere voksne nå blir miljøbevisste og tar etter barna.

– Voksne burde bli bedre til å ta vare på miljøet. Noen er flinke, men det er flere som burde bli flinkere, avslutter Tyra.