Advarer mot livsfarlig Snapchat-trend

FARLIG TASTING: En undersøkelse fra Codan Forsikring viser at 31 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Snapchat mens de har kjørt bil. (Foto: iStock).

1 av 3 unge voksne sier de sjekker Snapchat mens de kjører bil, og forsikringsselskap og Utrykningspolitiet advarer mot denne livsfarlige trenden.

– De løper en høy risiko når de taster mens de kjører, sier UP-leder Runar Karlsen.

Pressemelding fra Codan Forsikring

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring svarer 31 prosent av unge voksne mellom 18 og 29 år at de som sjåfører i bil har sjekket Snapchat de siste tre månedene.

– Dette er et urovekkende høyt tall og det er bekymringsfullt at så mange unge utsetter seg selv og andre for fare i trafikken ved å ikke ha fullt fokus på kjøringen. Det øker risikoen for påkjørsler og utforkjøringer betydelig og du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kommer til skade, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring.

– Du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kommer til skade, sier Annika Persson i Codan Forsikring.

– Forbudet blir lite respektert

Undersøkelsen viser at unge sjekker Snapchat i mye større grad enn folk i andre aldersgrupper. For alle aldersgrupper totalt svarer 8 prosent at de har sjekket Snapchat som sjåfører de siste tre månedene.
De unge sjåførene er ikke bare «verstingene» på Snapchat-bruk. De ringer også mest uten handsfree og leser eller sender mest SMS mens de kjører bil. Blant hele befolkningen svarer omtrent 1 av 4 at de har ringt eller sendt eller lest SMS, mens nesten 1 av 2 unge voksne opplyser at de har gjort dette.

– Denne undersøkelsen bekrefter den kunnskapen vi har om ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, og resultatet av undersøkelsen er selvsagt bekymringsfullt. Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko, og forbudet blir i svært liten grad respektert, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Forventer umiddelbar tilbakemelding

– Økt bruk av sosiale medier har dessverre endret bruken av mobiltelefon under kjøring, sier UP-sjefen.

Undersøkelsen viser at Snapchat er den sosiale medie-kanalen unge bruker mest. Mens 31 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Snapchat under bilkjøring, har 9 prosent og 4 prosent i denne aldersgruppen sjekket henholdsvis Facebook og Instagram mens de kjører bil.

– Snapchat er en kanal der mange forventer umiddelbar tilbakemelding. Det fungerer bra fra sofaen, men ikke når du kjører bil, sier Annika Persson.

Fire prikker i prøveperioden

Skadesjefen i Codan Forsikring minner om viktigheten av å fokusere på kjøringen, og advarer om mulige skader og økonomiske konsekvenser som følge av mobilbruk.

– Det viktigste å huske på er at mobilbruk øker risikoen for at du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kan komme til skade. Men de økonomiske konsekvensene kan også bli alvorlige. Hvis du forårsaker en bilulykke og mobilbruk er medvirkende årsak til ulykken, vil erstatningen fra forsikringen bli avkortet. I grove tilfeller risikerer du å måtte betale alt selv, sier Annika Persson.

Som et tiltak for at flere skal overholde mobilbruksforbudet, ble det fra 1. januar 2019 innført to prikker i førerkortet for ulovlig mobilbruk, og sjåfører som er i prøveperioden får fire prikker. De som blir tatt får også 1700 kroner i bot.

– Jeg har tro på at det nye tiltaket vil øke etterlevelsen av mobilbruksforbudet og dermed bidra til reduksjon av alvorlige trafikkulykker hvor uoppmerksomhet har vært foranledning til ulykken, sier UP-sjefen.

– Foreldre må være rollemodeller

Kjørelærere er opptatt av å bidra til å skape gode holdninger når det gjelder mobilbruk og kjøring, og mange snakker om temaet med elever i bilen under kjøretimer.

– Det er viktig å skape bevissthet rundt hvor farlig det er å flytte oppmerksomheten bort fra veien. Ferske sjåfører må spørre seg om det er verdt å risikere å bli involvert i en alvorlig ulykke fordi en skulle svare på en SMS. Det er viktig at foreldre også har fokus på dette under øvelseskjøring og at de går foran som gode rollemodeller, sier Jan Harry Svendsen, informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Brudd på mobilbruksforbudet gir bot på 1700 kroner og to prikker i førerkortet. Sjåfører i prøveperioden får fire prikker.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring i et representativt utvalg på 842 personer.
  • 31 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år svarer at de har sjekket Snapchat som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 8 prosent at de har gjort dette.
  • 9 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Facebook under kjøring, mot 3 prosent i hele befolkningen. 4 prosent mellom 18 og 29 har sjekket Instagram under kjøring, mot 1 prosent i hele befolkningen.
  • 46 prosent av de under 30 år svarer at de har ringt eller svart på mobilen uten handsfree som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 25 prosent at de har gjort dette.
  • 45 prosent av de under 30 år svarer at de har lest eller sendt SMS som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 22 prosent at de har gjort dette.