Bålbrenning ble til krattbrann

Østre Agder Brannvesen måtte sende styrker både fra Tvedestrand og Risør på en krattbrann på Saltnes i Tvedestrand torsdag ettermiddag.

Tekst: Tore Myrberg

Meldingen kom inn litt før klokken 14 torsdag om en krattbrann på Saltnestangen. Kort tid etter at mannskapene var framme, kom det melding om brannen var i ferd med å spre seg oppover heia mot bebyggelsen på Nes.

Dette førte til at også ØABV Risør ble sendt i retning brannen som ekstra bistand.

Politiet meldte på twitter at det brant godt i området, og at det er ulendt terreng.

Mannskapene fikk etter hvert kontroll på flammene, men det tok likevel mange timer med slukking og etterslukking før man var fornøyde.

Vitner på stedet sier til Agderposten at brannen skal ha oppstått i forbindelse med bålbrenning ved en hytte.

Kristiansandsregionens brann og redning IKS har lagt ut denne meldingen:

Fare for gress og krattbrann

Den siste uken har vi hatt flere gress- og krattbranner i Agder. Med en økende skogbrannfare oppfordrer vi til å ta forholdsregler ved bål og bråtebrennning.

Det nærmer seg vår og mange benytter anledningen til å brenne gammelt hageavfall. Husk at det er du som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig

Generelt bålforbud
Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan altså grille på stranden, så lenge det er god avstand til skog og vegetasjon.