Håper å være ferdig med brygga til påske

Foto: Risør kommune

Oppgraderingen av brygga i Trollbergvika på Fie er i full gang. Og alt skal være på plass i god tid før båtsesongen tar av for fullt.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Risør kommune

Det er Fie Bil & Båt AS som er ansvarlig for oppgraderingen. De har lenge hatt behov for et bedre anlegg til sin drift. Men, brygga skal være til nytte også for korttidsbesøkende.

– Arbeidet er godt i gang, og brygga blir nå mer funksjonell til glede både for korttids besøkende og næringsbruk. Ambisjonen er at anlegget skal være klart til påske, sier avdelingsingeniør Odd Arne Børset i Risør kommune.

(Bildet er tatt i begynnelsen av forrige uke)

Avtalen mellom kommunen og Fie Bil & Båt As går ut på at bedriften sørger for alle oppgraderingene av brygga. Til gjengjeld får de eksklusiv rett til bruk av bryggekanten i sin næringsvirksomhet i fem år framover, med intensjon om en forlengelse for ytterligere fem år

Det er imidlertid et unntak for perioden fra og med 24. juni til og med 15. august, da kommunen også vil sikre allmennhetens tilgang til brygga.

Det står også i avtalen at brygga skal vernes som utfluktsmål/rekreasjonsområde. Dette innebærer at at brygga skal være offentlig, og ikke bære preg av å være en marina.