Viser nye linjer på folkemøte tirsdag

Sigrid Hellerdal Garthe viser på kartet hvor man nå ser på muligheten for å legge veien vest for industriområdet på Moland.

Tirsdag kveld er det et viktig folkemøte på Risør rådhus for de som er opptatt av hvor nye E18 gjennom Risør skal legges. Det kan føre til godt med folk.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For tiden er kommunedelplanen for E18 ute til høring, og høringsfristen er 28. mai. Derfor mener samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe i Risør kommune at det er viktig at folk er på banen nå om de har innspill.

– På dette møte vil det bli snakket om de to korridorene som er lagt ut, men også koblingen mot våre lokale veier slik som Risørveien. E18 er imidlertid hovedfokus, og Nye Veier kommer på møtet, sier Hellerdal Garthe.

Har sett på spennende linje

Fra kommunens side jobbes det for tiden hardt med å finne en løsning som gjør at Risør kommer bedre ut enn det forslaget Nye Veier har kommet med som sin prioriterte løsning. Og nå legges det fram en spennende linje som ikke har vært på bordet tidligere.

– Det handler om å optimalisere innenfor de korridorene som er lagt ut. Vi har sett på ei linje på vestsiden av Moland. Den tangerer ikke noen boliger, er gunstig for næringsområdet og unngår i tillegg Sandvann, som er et vann Tvedestrand ikke godtar blir berørt.

Nå er arbeidet i gang med å regne på kostnaden for dette alternativet, og Risørs samfunnsplanlegger er optimistisk.

– Foreløpig ser det lovende ut, og denne linja gir spennende muligheter for Risør. Dette er noe vi vil presentere i møtet tirsdag.

Gir rom for innspill

Slik det ses på fra kommunens side er det viktig med en løsningen som legger til rette for god næringsutvikling. Dette er spesielt viktig da det er litt avstand fra byområdet og opp til E18.

– Området ved Barlinddalen mangler næringsarealer til utvikling. Vårt innspill med en korridor nærmere Risør har bedre løsninger for dette.

Tirsdagens møte vil bestå av informasjon fra kommunen og Nye Veier. I tillegg er det satt av tid både til innspill og spørsmål.

– Det er et omfattende dokument som er lagt ut til høring. Det som er viktigst for Risør er planbeskrivelsen og plankart strekning 3. Og selv om det åpnes for innspill under møtet, er det viktig at folk legger inn disse hos Nye Veier.

Blir sendt på web-tv

Siden man har lagt møtet til Risør rådhus, og at det er ventet stor interesse, vil også tirsdagens møte bli sendt direkte på web-tv.

Møtestart er klokken 18, og det er satt av to timer.