Gjorde Fredsparken fin til 17. mai

Et samarbeid mellom Risør Hagelag og flyktningetjenesten i Risør kommune, sørger for at Fredsparken framstår fargerik og vakker til årets 17. maifeiring.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har i en årrekke vært en tradisjon at hagelaget og flyktninger som har kommet til Risør går sammen om å pynte opp i Fredsparken.

– Vi har vel holdt på i over ti år nå. Det er et veldig fint arrangement som jeg tror de som er med setter pris på. Dette er jo med å lære de som er flyktninger om hva dugnad er for noe, forteller Else-Marie Langseth i Risør Hagelag.

Morsomt arbeid

Kommunen stiller med jord, bark og blomster, mens hagelaget og flyktningkontoret sørger for arbeidskraft. På spørsmål om dette er mest gøy eller mest arbeid, er svaret diplomatisk.

– Det er begge deler, men mest gøy. Det er gøy å komme sammen og se at det blir fint. Og man hadde ikke blitt med i hagelaget om man ikke syntes dette er morsomt, sier Langseth.

Man trengte imidlertid ikke være med i hagelaget denne mandagen for å trives med planter.

– Det er bra at vi kan være med å gjøre det fint til 17. mai, og dette er første gangen jeg er med å sette ned planter. Jeg gleder meg også til nasjonaldagen, hvor vi skal gå sammen med de norske og feire, sier Najlaa, som er en av flyktningene som er med.

Litt færre i år

Tidligere har det vært voksenopplæringen (VIRK) som har organisert det hele for de flyktningene som har vært med. I år er det flyktningetjenesten som har med deltakere fra introduksjonsprogrammet.

– Det er frivillig å delta, og vi er nok litt færre i år. Dette skyldes at man har flyttet dag fra torsdag til mandag. I tillegg er vi inne i Ramadan, sier Kristin Pedersen Aasbø.

For de som er med, er det uansett en god opplevelse, sier hun.

– Det er jo veldig hyggelig. Man blir kjent med hagelaget og alle blir mer kjent med det å stelle blomster og hage hjemme.