Rodde til Risør med et viktig budskap

Ada Sofie Austgard på vei i land i Risør.

Stine Sofie Stiftelse er er på tokt med et viktig budskap. Tirsdag kveld ankom de Risør, hvor lokale politikere ble invitert om bord.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Tore Myrberg og Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ

Med Ada Sofie Austegard i spissen er det en stor gjeng som skal ro fra Grimstad til Oslo. Etter tre dager var både robåter og følgebåter på plass i Risør.

– Det var fantastisk å komme inn til Risør. Det sto folk på verandaene med flagg og tok i mot oss da vi rodd inn, så jeg fikk tårer i øynene, forteller Austegard til iRisør.no.

Vondt for en god sak

Så langt er det ingen anger å spore hos stifteren av Stine Sofies Stiftelse, og det er ikke så rart.

– Bicepsen spruter og det er nå vi begynner å merke det. Men, jeg angrer ikke at vi satte i gang dette toktet. Det er godt å ha det vondt for en god sak.

Saken det er snakk om er de voldsutsatte barna. Kampen for at barn skal få oppleve en barndom uten vold og overgrep betyr alt.

– Når vi har politikerne om bord har vi et spørsmål nå som det er lokalvalg. Hva gjør dere for å forebygge, avdekke og ivareta barna? Og vi møter bare velvilje. Alle er enige i en så viktig sak, men det er ofte vanskelig å gjøre de konkrete tingene. Derfor kommer vi med et ferdig opplegg som de kan få av oss, sier Austegard.

Mange følelser

Starten gikk 19. mai, samme dato Stine Sofie og Lena ble drept i Baneheia i Kristiansand for 19 år siden. Ada Sofie merker at tårene presser på når hun tenker på det.

– Det ligger veldig mange følelser for meg i mai. Stine Sofie har bursdag i mai og hun ble drept i mai. Derfor er det viktig å gjøre noe som betyr noe. Som gir mening i det meningsløse.

I tillegg til praten med politikerne, skal det komme 28 barnehagebarn fra Risør ombord onsdag morgen. Da skal man snakke om kropp og grenser, hvem som bestemmer over kroppen og hvem man skal fortelle om overgrep til. Et samtaleemne som nok voksne finner vanskeligere enn det barna gjør.

Grunntanken er å gi barna språk og begreper slik at de kan få fortalt om det om de opplever noe. Slik man opplever det hos Stine Sofies Stiftelser er det vi voksne som synes dette er vanskelig å snakke om – ikke barna.

Elen Lauvhjell, Ada Sofie Austegard og Kai Strat.

Gripende møte

En rekke bystyrepolitikere brukte tirsdagskvelden sammen Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse.

– Det ble et spennende, lærerikt og ikke minst gripende møte. Her fikk vi politikere gode råd og veiledning på hvordan vi kan sette vold og overgrep mot barn på kommunens agendaen. Det bør være et tema som alle partier bør stille seg bak og ikke minst løfte opp på den politiske agendaen i den kommende valgkampen, sier Kai Strat fra Høyre.

Elen Lauvhjell fra Arbeiderpartiet syntes møtet var så sterkt at hun måtte gå en lang tur for reflektere over det som ble sagt.

– Det er uten tvil mye bra arbeid som i dag gjøres i vår kommune, men dette er et tema som er så utrolig viktig å løfte fram, og være gode på, både som kommune, som politiker og som medmenneske. Det må være like naturlig å kunne forebygge, avdekke og følge opp overgrepsutsatte barn, som for eksempel barn som sliter med etterdønninger etter annen sykdom, sier Lauvhjell.

Fem båter blir rodd. Det var seks, men en passet ikke til oppgaven og ble satt igjen i Tvedestrand.

Krever kunnskap og mot

Hun mener derfor det er viktig at kommune og lokalpolitikerne har kjennskap til disse problemstillingene og hvilke utfordringer som fins.

– Målet må være at alle arbeidsplasser som jobber med barn, og særlig barnehager og skoler, skal ha fokus på dette. Kanskje det må grunnleggende holdningsendringer til, slik at det blir kultur for å si i fra, og til det kreves det kunnskap – og mot.

Dette er et prosjekt Stien Sofies Stiftelse jobber mye med for tiden, og et prosjekt om handlingskompetanse som er ute som et pilotprosjekt nå, skal settes ut i livet i 2021.

– Poenget med slik kompetanse må være at det skal etableres som et tilgjengelig tilbud for alle, som er gratis, og det skal gi oss konkrete verktøy. Målet er at familier med voldsutsatte barn skal få god hjelp til å fungere bedre, og få nødvendig støtte og oppfølging. Det kan i det lange løp bli mye dyrere å ikke investere i god forebygging.

Sterke historier

Varaordføreren kan fortelle om et møte med stiftelsen som satte spor i henne.

– Det var virkelig sterke historier som ble fortalt rundt det lille bordet under dekk. Det er nok et møte vi vil vi bære med oss, ikke som en valgkampsak, men viten om at dette er et utrolig viktig fokusområdet som vi kan enes om at Risør kommune skal være skikkelig god på, avslutter Elen Lauhjell.