St1 skal etablere og drifte på Grenstøl

Nye veier har sendt denne pressemeldingen om døgnhvileplassen som skal etableres på Grenstøl i Tvedestrand:

St1 er tildelt kontrakten med etablering og drift av døgnhvileplassen på Grenstøl i Tvedestrand

Nye Veier har signert kontrakt med St1 om etablering og drift av døgnhvileplassen på Grenstøl som ligger ved avkjøringen til Tvedestrand fra nye E18. St1 eier og drifter Shell-stasjoner i Norge.
Døgnhvileplassen vil ligge i tilknytning til en Shell Energistasjon som skal etableres på samme område. Veiserviceanlegget vil være betjent og blant annet ha tilgang til ladestasjoner, bilvask og en butikk med utvidet mattilbud og sittegrupper. Det vil også være nærinformasjon og aktiviteter for å redusere stillesitting, og derved øke aktivitetsnivået og skape trivsel. St1 skal nå gå inn i en detaljreguleringsprosess for området i dialog med Tvedestrand kommune.

– Vi er tilfredse med at vi har fått en kompetent driver av den nye døgnhvileplassen som nå skal etableres på Grenstøl. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Da må vi etablere serviceområder som ivaretar behovene til sjåførene på veien, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

-St1 Norge ser frem til å kunne etablere en ny døgnåpen bemannet Shell Energistasjon med stort fokus på fornybare drivstoffløsninger inklusive et stort område for lading av el-biler. For yrkestrafikken blir det et eget tilrettelagt område for døgnhvile. Den nye E18 gjennom Telemark og Agder medfører at flere bensinstasjoner blir nedlagt. Vi har stor tro på at Grenstøl blir en ny god destinasjon både for de som kjører langs E18 og for lokalbefolkningen i Tvedestrand, sier etableringssjef Bård A. Granerud i St1 Norge.

Nye Veier og St1 setter med dette anlegget brukeren i sentrum når det gjelder muligheter for blant annet hvile og fysisk aktivitet. Veiservicetilbudet skal ha et bruker- og miljøvennlig fokus og det legges også opp til fremtidig mulighet for lading av lastebiler. Det at Nye Veier og St1 tilbyr lade- og hurtigladestasjoner i det omfang som kommer bidrar godt til Statens mål om et fossilfritt nybilsalg innen 2025. Dette er den første energistasjonskontrakten som tildeles av Nye Veier i Norge.

-Den nye strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner 2. juli 2019. Døgnhvileplassen vil etter planen stå ferdig i løpet av 2020. Da vil vi få et godt og samlet veiservicetilbud til alle brukerne av veien, sier Ramlo.