To anmeldt for snakking i mobiltelefon

Politiet har gjennomført adferdskontroll i Amerikakleiva i Arendal. Tretten bilførere er tatt for bruk av mobiltelefon under kjøring.

Tekst: Thomas Østerholt

Elleve bilførere har fått forenklet forelegg og to er anmeldt for mobilbruk.

Her er bøtene for mobilbruk og andre regelbrudd.

Glemt førerkort/vognkort/varseltrekant 500,-
Defekt speedometer 500,-
Horn med varierende styrke 500,-
Dekk med for lite mønsterdybde 750,-
Sommerdekk når vinterdekk er påbudt 750,-
Ulovlig kjøring med piggdekk 1.000,-
Manglende sikkerhetsbelte 1.500,-
Bruk av elektronisk utstyr (blant annet mobil) 1.700,- (2 prikker)
Kjøre på motorvei/motortrafikkvei med kjøretøy med maks fart under 40 km/t 1.700,-
Kjøre selvbalanserede kjøretøy på vei med 60 km/t eller mer 2.200,-
Ikke sikret barn under 15 år 2.300,- (3 prikker)
Manglende bruk av blinkelys 2600,-
Feil/manglende bruk av lys 2600,-
For dårlig sikt 2600,-
For mange i kjøretøyet 2600,-
Kjøre uten skilt 2600,-
Manglende parkbrems kjøretøy u/3,5 tonn 2.600,-
Bryte sperrelinjer 4.200,- (3 prikker)
Kjøre på fortau, sykkelfelt, sykkelvei, gangvei 4.200,-
Feil felt ved svinging 4.200,-
Manglende parkbrems kjøretøy o/3,5 tonn 5.250,-
Trimme motorsykkel (moped) 5.500,- (3 prikker)
Kjøre mot innkjøring forbudt 5.500,-
Svingforbud 5.500,-
Snuforbud 5.500,-
Påbudt kjøreretning 5.500,-
Påbudt kjørefelt 5.500,-
Påbudt rundkjøring 5.500,-
Kjøre i kollektiv 5.500,-
Kjøre i sambruksfelt 5.500,-
Kjøre mot enveikjøring 5.500,-
Kjøre i gågate 5.500,-
Kjøre på rødt lys 6.800,- (3 prikker)
For kort avstand til forankjørende 6.800,- (3 prikker)
Ulovlige forbikjøringer 6.800,- (3 prikker)
Brudd på vikepliktsreglene 6.800,- (3 prikker)
Kjørt snøscooter på ulovlige områder 6.800,-