Rekordår for fornybar fjernvarme

Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme.

I fjor hadde Agder Energi Varme rekordhøy produksjon av fornybar fjernvarme i Kristiansand, som er Norges 5. største fjernvarmeby.

– Vi har hatt en veldig god vekst i fjernvarmeproduksjonen vår. I 2018 produserte vi rekordhøye 174 GWh i våre anlegg i Kristiansand, Grimstad og Arendal, mot 161 GWh året før, sier Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme.

I Kristiansand produserte Agder Energi Varme 136 GWh i 2018 mot 126 GWh i 2017. Dette gjør at Kristiansand er den 5. største fjernvarmebyen i Norge. Potensialet i Kristiansand er stort. Vi har et godt utbygd fjernvarmenett, og god tilgang på mer overskuddsenergi. Dette gjør at vi kan dekke varmebehovet til den fremtidige utbyggingen i Kristiansand.

– Fjernvarme er fornybart og miljøvennlig. Det aller meste av fjernvarmenettet i Kristiansand forsynes med overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen på Returkraft og spillvarme fra Glencore Nikkelverk, sier Jortveit.

Miljøvennlig kjøling

Agder Energi Varme leverer også miljøvennlig kjøling til bygg i Kristiansand. Kaldt sjøvann pumpes fra 150 meter dyp i Byfjorden og sendes ut i fjernkjølenettet. Kjøleenergien i sjøvannet blir overført til byggenes egne kjøleanlegg gjennom vekslere uten tilsetting av kjemikalier, eller såkalte kuldemedier.

– Med fjorårets supervarme sommer leverte vi hele 11 GWh kjøling. Dette skyldes tilkobling av nye kunder samtidig som 2018 ble et varmt år, sier Jortveit. Som eksempel ble snittemperaturen i juli ble 4,4 grader varmere enn normalt.

Rekorder landet rundt

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme sier at også i landet for øvrig ble det satt produksjonsrekorder både av fjernvarme og fjernkjøling.

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 TWh i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 millioner kilowattimer (GWh). Til sammenligning ble det for eksempel produsert 3,8 TWh vindkraft i Norge i fjor.

Kortreist energi
Samtidig som den nasjonale SSB-statistikken ble tilgjengelig, oppdaterte Norsk Fjernvarme sitt nettsted fjernkontrollen.no. Der kan kunder og andre interesserte se hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet. Nytt av året er at også hvilke kilder som brukes til fjernkjøling vises fram.

Omlag halvparten av all fjernvarme i Norge blir gjenvunnet fra spillvarmekilder, men bruken av bioenergi, varmepumper og overskuddselektrisitet er betydelig.

– Hva slags energikilder som brukes varierer fra sted til sted. Felles for alle stedene er at energien er kortreist. Fjernvarme utnytter energi som allerede er i området, sier Mellvang-Berg.