Risør unngikk så vidt et fiskeforbud

Fiskeridirektorat legger nå ned et forbud mot å fiske torsk langs store deler av kysten mot Oslofjorden og Skagerak. Risør er første kommune hvor fiske fortsatt er tillatt.

Tekst: Tore Myrberg / Pressemelding fra Fiskeridirektoratet

De nye reglene trer i kraft 15. juni, og forbudet mot å fiske torsk fra og med Telemark og til svenskegrensen, gjelder både yrkes- og hobbyfiskere.

– Forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund sier også de som driver fiske med stang og håndsnøre skal være med og ta ansvar når det er dårlig stelt med torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak.

– Vi fisker på et overskudd som naturen produserer. Når dette overskuddet ikke finnes, da er det naturlig at vi avslutter fiske etter torsk. Vi oppfordrer alle sportsfiskere om å overholde fiskeforbudet, det tjener både torsken og fiskerne på, sier han.

Nedgang over lang tid

Forsking gjennom lang tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Dette er en urovekkende utvikling og det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men må forvaltes og utnyttes slik at også fremtidige generasjoner kan høste av de levende ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen.

– Dette er en sammensatt problemstilling. Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier Holmefjord.

Nye regler for alle fra 15. juni

Fra og med 15. juni 2019 er det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige.

Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.​