Delte ut «Fangenes testamente» til Gunter Demnig

Fredshuset i Risør var fullsatt da Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser i dag delte ut prisen «Fangenes testamente» til den tyske kunstneren Gunter Demnig.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Demnig får prisen for sitt store prosjekt kalt «Stolpersteine», eller snublesteiner på norsk. Disse steinene er minnesmerker over ofrene for nazistenes ubarmhjertige handlinger i perioden 1933 – 1945.

Inspirasjonen kommer fra et Talmud-sitat om at «Et menneske er først glemt når navnet er glemt». Hver stein som blir lagt ned representerer ett offer, og støpes ned i asfalten på det siste stedet som personen bodde frivillig.

Det er nå utplassert over 73 000 slike steiner i Europa, fordelt på 25 land. Av disse er det over 600 steiner i Norge.

Demnig er for tiden selv i Sverige for å legge ned snublesteiner, men var med gjennom Skype. Han takket for prisen, og kunne fortelle om et prosjekt som bare vokser og vokser.

Prisen består av et diplom, en medalje og 75 000 kroner. Det er Aktive Fredsreiser som sammen med Norsk Fredsforskningsinstitutt (PRIO) deler ut prisen.

Flere tidligere prisvinnere var til stede under dagens utdeling. Det var også den tyske ambassadøren Alfred Grannas. Det var Anna Warda som tok i mot prisen på vegne av Gunter Demnig.

Fra venstre: Ambassadør Alfred Grannas, Anna Warda og Helga Artnzen.

I statuttene står det at: Fangenes testamente skal gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.

Tidligere tildelinger av Fangenes Testamente:
2002: Bernt Hagtvet
2003: Hanne Sophie Greve
2004: Arne Johan Vetlesen
2005: Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset
2006: Erling Borgen
2007: Kåre Lode
2008: Edvard Hauff
2009: Evelin G. Lindner
2010: Lars Fredrik H. Svendsen
2011: Tore Lindholm
2012: Gene Sharp
2013: Jakob Lothe
2014: Jahn Otto Johansen
2015: Alf R. Jacobsen
2016: Tore Godal
2017: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas og Initiative Gedenkstätte Eckerwald.
2018: Lars Weisæth