Politiet flytter til Østebøsletta

Politiet flytter i løpet av neste halvår ut av stasjonen i byen.

Nå er det klart hvor Risør og Gjerstad lensmannskontor skal ligge i framtiden. Senest ved årsskifte er kontoret på plass i Risørveien 185.

Tekst: Tore Myrberg

Dette er det samme bygget hvor Risør Elektromarked tidligere holdt til i.

Dagens kontrakt i Strandgata utløper 31. desember i år, og det har lenge vært spekulert i hvor politiet skulle flytte.

Etter å ha gjennomført en tilbudskonkurranse har politiet nå skrevet leiekontrakt med Moe Dalen Gruppen AS om nye lokaler i Risørveien 185. Innflytting i de nye lokalene på Østebø er planlagt senest ved årsskifte 2019/2020.

– Jeg er glad for at dette nå er på plass, og det er en løsning som jeg tror både ansatte og innbyggerne vil bli veldig fornøyd med, sier politimester i Agder politidistrikt Kirsten Lindeberg.

Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som har inngått ny kontrakt og forvalter den på vegne av politiet.