Støtte gir grunnlag for vekst

Daglig leder Unni Olimb Norman i Risør By AS er glad for at formannskapet i Risør denne uken sa ja til å gi selskapet en million kroner i støtte årlig i tre år.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Selv om saken først blir avgjort i bystyret førstkommende torsdag, ligger alt til rette for at støtten kommer på plass. For i formannskapet var det kun Høyres representant stemte i mot at det skulle gis en million pr. år i 2019 – 2021. Dermed kunne Olimb Norman puste lettet ut.

– Forutsigbarhet ved at Risør kommune bidrar inn med en million per år er av svært stor betydning. Det gjør at Risør By har midler til å dekke faste kostnader inkl drift av turistinformasjonen og kan sette fokus på å få til ytterligere vekst, beholde eksisterende aksjonærer og jobbe aktivt med å få nye, sier Olimb Norman til iRisør.no.

Jobber aktivt

Forslaget som ble vedtatt i formannskapet, og som skal behandles i bystyret, fikk også en tilleggstekst etter forslag fra ordfører Per Kristian  Lunden. Den gikk på at Risør By AS i løpet av september hvert år summere markedsbidraget fra de øvrige aksjonærene og rapportere dette til Risør kommune.

– Bystyret forventer en økning av markedsbidraget fra andre aksjonærer og at det arbeides kontinuerlig med dette, sa Lunden.

Han la samtidig til at det er liten tvil om at Risør By AS gjør det de kan for å øke antallet aksjonærer og med det inntektene.

– Det merker alle som kommer inn døra. Det er ikke mange som kommer ut igjen uten å ha blitt spurt om de ikke vil bli aksjonærer.

Viktig for turistsatsingen

Det ble også trukket fram i debatten at man ikke snakker om en ren ekstrautgift, da Risør By AS jo drifter turistinformasjonen.

Under møtet var det både Per Kristian Lunden (Ap) og Stian Lund (V) som kom med forslag om at søknaden om en million i året skulle innvilges. Forskjellen var at Lunden sitt forslag ikke var tidsbestemt. Stian Lund sier det er viktig å støtte Risør By AS.

– Turistsatsingen er en av de store bærebjelkene i Risør. Jeg tror det gir mer inspirasjon til arbeidet som gjøres, og bedre forutsigbarhet, med å gi denne støtten i tre år, sa Lund.