Vil redde utrydningstruede salamandere

Klasse 3A ved Risør barneskole kan mer om salamandere enn de fleste. Nå vil de ha kommunen med på laget for å redde salamandrene på Krana og i Urheia.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Gjennom en lengre periode har klassen forsket på hvorfor det er færre småsalamandere på Krana og i Urheia. Onsdag viste klassen fram sine forskningsresultater for foreldre og presse.

– De har blitt engasjerte småsalamandereksperter, forteller klassens lærer, Sølvi Byberg.

Finnes tiltak

Som metode har klassen foretatt tellinger, før de lagde hypoteser på hvorfor det har blitt færre salamandere. Ved hjelp av en ekstern ekspert, Dag Dolmen, kunne de onsdag komme med sin konklusjon.

– Dammene salamanderne holder til i gror igjen, det vokser for mange trær og busker rundt som gir skygger og det er for dårlig vannkvalitet, fortalte engasjerte tredjeklassinger.

De hadde også tanker om hva som kan være redningen for de truede artene i vårt nærmiljø.

– Om vi rydder kvister og blader, fjerner ting som gir skygge og graver ut dammene slik at de blir større, kan vi ta vare på salamanderne. I tillegg må vi passe på at det ikke bygges flere parkeringsplasser i nærheten som kan føre til at bensin og olje kommer ut i dammen på Krana.

Trenger hjelp

Neste skritt nå er at klassen vil ta kontakt med Risør kommune.

– Vi vil spørre kommunen om hjelp til å renske opp dammene, sier elevene.

Den kontakten er allerede opprettet, og lærer Byberg sier det ikke er de store tingene som trengs for å kunne skape bedre forhold til en utrydningstruet art.

– Man vil komme langt med en liten gravemaskin og en motorsag. Og vi snakker jo om et lokalt lite dyr som mange har fisket mens de gikk i barnehagen eller på skolen, avslutter hun.