Tydeligere satsing på miljø og klima

Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Vi har sendt fem spørsmål til alle listetoppene ved kommunevalget i Risør. Her er svarene fra Per Kristian Lunden, som topper Arbeiderpartiets liste:

Foto: Niclas Halvorsen

Alle de åtte listetoppene har fått de samme spørsmålene, og velger selv hvordan de vil svare.

Per Kristian Lunden, AP

  1. Hva er det som skiller ditt parti fra de andre i Risør?

Arbeiderpartiet i Risør er opptatt av gode kommunale tjenester, som skole, helse og omsorg, gjennom motiverte, trygge og kompetente kommunalt ansatte.

Vi vil arbeide videre for næringsvekst og flere arbeidsplasser, er svært opptatt av miljø og klima og vi vil at Risør skal utvikles videre som en kunst- og kulturkommune. Vi er også veldig opptatt at barna i kommunen har det bra og blir tatt hensyn til.

Mye av dette deler vi med flere andre partier og vi samarbeider, der det er mulig, om å få brede flertall i bystyret.

2. Hva er den mest konkrete tingen ditt parti ønsker å få gjennomført etter valget som folk flest kommer til å merke?

En enda tydeligere satsing på miljø og klima i kommunen der endringer måles og nye tiltak introduseres.

3. Hvilke tre saker blir viktigst for Risør i den kommende fireårsperioden?

Gode kommunale tjenester til alle, miljø- og klima og næringsvekst. I tillegg en bedre Risør-vei.

4. Hvem i Risør synes du fortjener å få ekstra oppmerksomhet og hvorfor?

De eldre i kommunen er en stor ressurs for lokalsamfunnet. Mange bidrar enormt mye i frivillig arbeid og har omsorg for andre. Vi må se de eldre som en ressurs, ikke en byrde.

Ellers er det viktig å støtte opp om all frivillighet, ikke minst innen kultur, idrett og friluftsliv.

Jeg vil også gi honnør til de som arbeider hardt i mange av småbedriftene våre; butikker, serveringssteder, håndverkere, kunstnere, frisører og andre som driver for seg selv eller har bare noen få ansatte.

5. Hva er det beste med å bo i Risør for deg?

En vakker by og en flott kommune med store muligheter til aktiviteter. Dessuten alle kulturtilbudene, festivalene og alle de hyggelige og positive menneskene.