– Arbeidsplasser er drivkraften for Risør

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker at Risør blir en tydeligere «ja-kommune» for å få fart på lokalt næringsliv.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Røe Isaksen tok seg tid til en prat med den lokale listetoppen for Risør, Kai Magne Strat, etter sitt besøk på Risør Trebåtfestival lørdag. Næringsministeren uttrykte at han ikke likte befolkningsutviklingen i kommunen.

– Risør er en fantastisk by med store muligheter. Men, ser vi på befolkningsutvikling i Risør så går den ikke i riktig retning, sier Røe Isaksen.

Les også:

– Kjempegøy rett og slett

Trenger å snu

Han tror det er flere ting som må på plass for å endre utviklingen, og at næringsliv og arbeidsplasser står sentralt i det hele.

– Skal Risør vokse som kommune må de først hindre en stille nedgang. Ellers blir det vanskelig å opprettholde helårskommunen. Arbeidsplasser er drivkraften i kommunen, så det er viktig å være en «ja-kommune». Man må møte de som prøver å få til noe.

Blant tingene som Røe Isaksen mener er viktig på lokalt nivå, er at det for eksempel er kort behandlingstid i kommunen.

– I tillegg er slikt som å holde arbeidsgiveravgiften på et nivå som gjør det mer attraktivt for bedrifter å etablere seg her, helt avgjørende.

Røe Isaksen er opptatt av forholdene til små og mellomstore bedrifter, noe det er mange av Risør.

På lokale liste med løfter

Det faller i god gjord hos Høyres ordførerkandidat, Kai Magne Strat. Risør Høyre har gått tydelig ut med et løfte om å skape 100 nye arbeidsplasser i perioden, og der er opprettholdelse av arbeidsgiveravgift på 10,6 prosent et virkemiddel man håper å få beholde.

– Senest i forrige uke var det en bedrift som etablerte seg i Risør nettopp fordi vi hadde 10,6 og ikke de normale 14,1 prosentene i arbeidsgiveravgift, sier Strat til iRisør.no.

Han liker også godt at Røe Isaksen understreker nødvendigheten av å være en «ja-kommune».

– Vi ønsker å gjøre Risør til en mer proaktiv kommune. Det skal bli mer «ja», sier Strat.

Dette kommer forøvrig samtidig som statsminister Erna Solberg (H) denne helgen gikk klart ut å ba statlige organer vektlegge lokalpolitikernes syn sterkere i klagesaker.

Her er listen til Risør Høyre på hvordan de skal skape 100 nye arbeidsplasser:

Risør Høyre vil skape «100 nye arbeidsplasser»

Risør høyre har som det eneste lokale partiet i kommunen programfestet at de vil skape «100 nye arbeidsplasser» i kommunen de neste 4 årene. Dette er noen av tiltakene:

 • at Risør skal bli en mer «Ja» og proaktiv kommune.
 • legge til rette for næring ved alltid ha attraktive tomter til disposisjon.
 • åpne for å subsidiere nyetableringer gjennom reduserte oppstartskostnader blant annet gjennom å bidra med kompetanse og andre stimulerende verdiskapende tiltak.
 • ha god kontakt med og støtte eksisterende næringsliv.
 • bidra gjennom regionalt samarbeid for å få flere etableringer til regionen, også statlige.
 • at Risør markedsføres som en god bo- og næringskommune.
 • styrke næringshagen og andre tiltak i forhold til gründere og bidra til å etablere uformelle møteplasser for nyetablerere.
 • se på mulighetene for å opprette et innovasjonsfond som kan bistå initiativtakere og gründere med risikokapital og støtte for utvikling, testing og realisering av nye idéer til produkter eller virksomheter.
 • fastsette mål og måle kommunes administrasjon på næringsutvikling og verdiskapning.
 • satse sterkere på turisme. Utvikle gjestehavn og skjærgård, ytterligere tilrettelegge for bobiler og utnytte at vi har spesielle fortrinn innen reiseliv og turisme. Høyre vil også satse sterkere på besøksaktiviteter.
 • koordinere turist- og besøksinformasjon i samarbeid med servicenæringen.
 • opprettholdelse av arbeidsgiveravgift på 10,6% (normalt 14,1%)
 • vurdere å justere ned eiendomsskatt på næringsbygg