Sterkt første halvår for Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank kan vise til et driftsresultat på neste 17 millioner kroner for første halvår. Dette er 3,9 millioner bedre enn på samme tid i fjor.

Tekst: Tore Myrberg

Styret i banken behandlet regnskapet torsdag, og kunne fastslå at det går godt for den lokale sparebanken.

– En viktig årsak til at banken opplever vekst og pågang av nye kunder skyldes dedikerte medarbeidere som hver eneste dag jobber med å finne gode løsninger for kundene. Det er viktig for banken å yte personlig service og rådgivning, og vi vil gjerne bistå kundene våre i å ta gode økonomiske valg slik at de kan virkeliggjøre sine fremtidsdrømmer sier banksjef Nina Holte.

Hun mener resultatet kommer som følge av at man klarer å gjennomføre en god og effektiv bankdrift, har en stabil kundemasse og i tillegg har en jevn tilstrømning av nye kunder.

– Det som er spesielt hyggelig er at mange unge i alderen 18-35 år tar kontakt med lokalbanken. Tilbakemeldinger fra nye og eksisterende kunder tyder på at folk setter pris på å ha en rådgiver de har tillit til, og som de kan snakke med når de står overfor viktige økonomisk veivalg, som f.eks. kjøp av bolig, sparing eller forsikring, sier Holte.

Holte fremhever også at man har økt rentenetto, høy innskuddsdekning og svært lave tap. Strategien med å være til stede i de fire østkommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei, ser også ut til å slå positivt ut.

Markedssjef Jan Birger Stebekk er i tillegg klar på at det er viktig for banken å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

– Vi legger vekt på å bidra med støtte til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i østregionen. I 2019 har banken støttet lag og foreninger i Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad og Risør med kr. 1,6 millioner sier Stebekk.