Ønsker en enklere løsning for Frelsesarmeen

Det skal være lav terskel for de som trenger en hjelpende hånd hos Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen i Risør har en utfordring med at de ikke har noen god parkeringsløsning når de skal laste eller loss varebilen ved egne lokaler. Det håper Arbeiderpartiets Ole Henrik Grønn man kan gjøre noe med.

Tekst: Tore Myrberg

Han har nå sendt et spørsmål til egen ordfører, hvor han spør om det går an å finne en løsning på utfordringen.

Helt konkret spør Grønn om det finnes en mulighet for at Frelsesarmeen i Risør kan få disponere en parkeringsplass i tilknytning til sitt lokale, enten gratis eller mot betaling.

Dersom dette ikke er en løsning, lurer han videre på om det finnes en annen ordning for betaling som kan benyttes av Frelsesarmeen, slik som noen kommunale biler har.

– Mitt engasjement kommer på grunn av Frelsesarmeens store innsats for noen av de som trenger det mest i Risør. Når jeg ble gjort oppmerksom på problemstillingen så var det naturlig å stille spørsmål, sier Grønn til iRisør.no.

Hva han selv mener er den beste løsningen, er Grønn imidlertid mer forsiktig med å uttale seg om.

– Jeg vil avvente ordførerens svar når det gjelder løsning. Dette er sikkert noe han vil sjekke ut med administrasjonen.

Spørsmålet er ment å bli stilt i bystyremøtet torsdag uken som kommer.

Her er spørsmålet i sinn helhet:

Ordfører!
Frelsesarmeen i Risør gjør en særdeles stor og viktig jobb i Risør med sine lavterskel tilbud til innbyggere som trenger det. Frelsesarmeen benytter bil både til å hente og levere både mat, mennesker og annet. Frelsesarmeen disponerer pr i dag ingen egen parkeringsplass i tilknytning til sitt lokale og betaler parkeringsavgift som alle andre.
Dessverre har Frelsesarmeen opplevd flere ganger å få parkeringsbøter som betales av enkeltmedlemmer.
Ordfører finnes det muligheter for at Frelsesarmeen i Risør kan få disponere en parkeringsplass i tilknytning til sitt lokale gratis eller mot betaling?
Og finnes det evt en annen ordning for betaling som kan benyttes av Frelsesarmeen slik som for eksempel noen kommunale biler har?

Med vennlig hilsen
Ole Henrik Grønn
Bystyrerepresentant
Arbeiderpartiet