Ønsker 750 000 til bobilparken på Tjenna

Risør Venstre vil ha fortgang i arbeidet med å få ferdigstilt bobilparken på Tjenna. Nå har de sendt en interpellasjon til bystyret.

I interpellasjonen viser de til at bystyret tidligere har vedtatt flere tiltak i det som allerede er en bobilpark, men med få fasiliteter. Videre skriver de at et forslag fra Venstre om å øke bevilgningen for å bli ferdig, ble nedstemt i 2017.

Trioen Sara Sægrov Ruud, Stian Lund og Jan Einar Henriksen foreslår derfor nå at det brukes trekvart million kroner på å få ting på plass.

I tillegg ønsker de tre venstrepolitikerne at det ses på hvor man kan etablere bobilparker andre steder i kommunen.

Her er interpellasjonen, som blir tatt opp førstkommende torsdag i bystyret:

Interpellasjon – bobilparkering

Ordfører

Risør Bystyre har tidligere vedtatt å etablere bobilpark på Tjenna med avskjerming mot naboer, sanitæranlegg, lys, automat mm.

Vedtaket ble imidlertid aldri fullført, og Risør Venstre fremmet derfor i desember 2017 forslag om å øke bevillingen for å ferdigstille bystyrets vedtak. Budsjettforslaget ble imidlertid nedstemt i bystyret.

Risør Venstres forslag «Rådmannen fremmer sak om nye alternative steder å etablere nye anlegg for bobiler/ved Risør sentrum og ellers i kommunen. Sak fremlegges for politisk behandling før sommeren 2018» ble imidlertid enstemmig vedtatt av bystyret i desember 2017. Så langt uten at resultatet er fremlagt for bystyret.

Erfaringene fra årets sommersesong, tilbakemeldinger fra bobileiere og mediaoppslag tilsier at Risør må forsterke arbeidet med å få på plass nye og fremtidsrettede bobilparker snarest mulig.

For å ivareta fremtidige sikkerhetsregler bør Risør bystyre i tillegg også vedta å utvide bobilparken ved å ta i bruk området på nordsiden. Eksisterende pumptrackbanen kan med fordel utvides og flyttes til plenen foran Tjennabygget.

Det er derfor nærliggende å spørre ordføreren om hvorfor vedtakene om bobilparker ikke er fulgt opp politisk og administrativt jf bystyrets vedtak i desember 2017.

Forslag.

1: Risør bystyre bevilger kr 750.000,- til ferdigstilling av bobilparken med sanitæranlegg med mer på Tjenna senest innen 1. mai 2020.

2: Risør bystyre ber på nytt om at rådmannen fremmer sak om nye alternative steder å etablere nye anlegg for bobiler/ved Risør sentrum og ellers i kommunen. Ferdigstilling av bystyrets tidligere vedtak om å utrede bobilparker flere steder i Risør kommune.

Utredningen fremlegges for politisk behandling i miljø og teknisk komité og bystyret i oktober 2019 slik at saken kan tas med i budsjettbehandlingen for 2020

Sara Sægrov Ruud (V)
Stian Lund (V)
Jan Einar Henriksen (V)