Ingen do-løsning for bobilistene

På bobilparkeringen på Tjenna er det så fullt at noen må ty til de vanlige parkeringsplassene på asfalt.

Administrasjonen i Risør skal i løpet av høsten gripe fatt i bobilsituasjonen på Tjenna. Dette ble klart etter at Risør Venstre tok opp saken i en interpellasjon i bystyret.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Dette handler blant annet om sanitærbygg for de som betaler for å stå på bobilparkeringen. I interpellasjonen fra Venstre ble det bedt om at det brukes 750 000 kroner på sanitæranlegg, avskjerming, lys, automat med mer gjennom dette forslaget:

1: Risør bystyre bevilger kr 750.000,- til ferdigstilling av bobilparken med sanitæranlegg med mer på Tjenna senest innen 1. mai 2020.
2: Risør bystyre ber på nytt om at rådmannen fremmer sak om nye alternative steder å etablere nye anlegg for bobiler/ved Risør sentrum og ellers i kommunen. Ferdigstilling av bystyrets tidligere vedtak om å utrede bobilparker flere steder i Risør kommune.
Utredningen fremlegges for politisk behandling i miljø og teknisk komité og bystyret i oktober 2019 slik at saken kan tas med i budsjettbehandlingen for 2020.

Ny sak til bystyret

Bystyret har tidligere bevilget penger til mye av dette, men det hele ble satt på vent da diskusjonen om helsehus på Tjenna kom på bordet. Det bekreftet rådmann Trond Aslaksen i møtet.

Det ble også opplyst at det fortsatt stor igjen nærmere en halv million av de opprinnelige 600 000 kronene som tidligere var bevilget i saken. Videre kom det innspill om rimeligere løsninger.

Under behandlingen kom det forslag fra Jens Høibø (Ap) om nytt punkt 1:

Risør bystyre ber administrasjonen legge fram en sak om ferdigsstilling av bobilparkering før budsjettbehandlingene i høst.

Dette var noe rådmannen ga sin tilslutning til.

– Vi må få gjort en vurdering i løpet av høsten slik at vi kan få det inn i handlingsplan og økonomiplan, slik at dere kan få satt den investeringen opp mot andre investeringer, sa Aslaksen til bystyret.

Høibø fikk flertall

Etter en pause for gruppemøter tok en av forslagsstillerne fra Risør Venstre, Sara Sægrov Ruud, ordet

– Man kan anskaffe badetoalett som kan leies ut og man kan tjene penger fra første stund, sa hun.

Jan Einar Henriksen, også han Venstre, fulgte opp med at dette i løpet av få år ville være en inntektskilde for kommunen.

Under avstemming fikk Høibøs forslag flertall med 17 mot 11 stemmer (Mads Henrik Sandnes fra Høyre var inhabil i saken). De som stemte for Høibøs forslag kom fra Ap, MDG, SP og KrF.

Punkt 2 i Venstres forslag ble vedtatt mot fire stemmer (KrF, Sp og en fra Arbeiderpartiet)