«Alle» vil ha på plass parkeringsanlegg

Petter Emil Gundersen (H).

De fleste politiske partiene er på banen med at de ønsker å få på plass et parkeringsanlegg i Risør by. Forrige uke var saken oppe i bystyret.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Under bystyremøte forrige torsdag kom saken opp som en interpellasjon fra Jens Høibø. Der kommer det samtidig tydlige fram at Arbeiderpartiet tror Hasdalen-alternativet er den beste løsningen.

Begrunnelsen kan kort oppsummeres i følgende punkter: Det er rimeligst, kan bygges ut i etapper, vil skjerme store deler av sentrum for trafikk, vil bedre framkommelighet på Kamperhaug og Tangen ved store snøfall og vil trolig være attraktivt for beboere som ønsker å slippe gateparkering.

– Vi mener at vi med erfaring fra i sommer trenger et parkeringsalternativ nær sentrum, og det haster å få dette på plass, sa Jens Høibø.

Ad hoc-utvalg

Ordfører Per Kristian Lunden, fra samme parti som Høibø, la fram et forslag om at bystyret setter ned et ad hoc-utvalg som legger fram en vurdering av alternativene.

– Utvalget bør legge til grunn utredninger og erfaringer som allerede er innhentet av Risør kommune og må i tillegg hente erfaringer fra andre byer. Utvalget skal bestå av ledere i Risør kommune, politikere og representanter fra næringslivet, sa Lunden, som fikk bystyrets tilslutning til dette forslaget.

Den borgerlige blokken var for øvrig raskt på ballen da interpellasjonen ble offentlig, og ønsket Arbeiderpartiet «velkommen etter» i å få fart på arbeidet med parkeringsanlegg. Dette ved å vise til at bystyret i januar i 2018 enstemmig vedtok at rådmannen skulle arbeide med å få på bordet tall, slik at man kunne komme videre med en politisk beslutning.

– Dette var jo i sin tid et Høyre-forslag som fikk allmenn tilslutning, og jeg er veldig glad den kommer opp nå, sa Petter Emil Gundersen fra Høyre under bystyrets behandling.

Viktigste sak

Gundersen sier til iRisør.no at parkering er viktig for byutviklingen, og håper derfor at man nå kan komme opp med en løsning for parkeringsutfordringene i Risør sentrum.

– En utredning nå er viktig også for å finne ut en gang for alle hvor et parkeringsanlegg ikke kan ligge.

Tidligere har kravene til å betjene både Flisvika og Holmen vært med å påvirke utredningen. Dette trenger man ikke lengre ta hensyn til.

– Vi må komme videre så fort som mulig da et sentrumsnært parkeringsanlegg er nøkkelen i den videre byutviklingen, sier Petter Emil Gundersen.