Alle sa ja til å garantere for veipenger

Viljene til å bla opp fylkeskommunale midler til tilførselsveiene i Risør og Vegårshei er stor. Det til tross for at det er snakk om flere hundre millioner kroner.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Rune Hagestrand

(Vi gjør oppmerksom på at det var artikkelforfatteren som var debattleder under Brokelandsheiadagene)

Med samferdsels som tema fikk fylkespolitikerne et spørsmål som deres parti er en garantist for at fylkeskommunen blar opp pengene, et beløp på flere hundre millioner kroner.

Alle som en svarte ja på spørsmålet, noe som lover godt for både Risør og Vegårhsei når saken etter hvert vil komme på fylkespolitikernes bord.

– Vi må jo følge opp avtalen som er gjort med Nye Veier, men det blir en tøff jobb å finne pengene, sier fylkesordførerkandidat Arne Thomassen fra Agder Høyre til iRisør.no.

Oppmuntrende

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden (Ap), liker signalet som blir gitt, men understreker at dette ikke må bli til en sovepute.

– Det er oppmuntrende og jeg håper de ikke glemmer det når saken skal opp i Fylkestinget. Men det må flertall til der, så det blir fortsatt behov for et aktivt påvirkningsarbeid fra alle partier, sier Lunden.

Også han opplever at det er mange fylkespolitikere som er positive til avtalen som ligger på bordet.

– Det virker positivt. Det skulle da også bare mangle med et så fordelaktig spleiselag. Men, det må fortsatt jobbes målbevisst med saken.

Disse sa ja

De politiske partiene som stilte på debatten var Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Partiet De Kristne, Demokratene, Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet.

Dersom plansamarbeidet fører til utbygging av ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand, og traseen som er framforhandlet gjennom Risør blir valgt, skal Nye Veier bidra med 100 millioner kroner. Forutsetningen er at fylkeskommunen legger det dobbelte av dette på bordet.

For Vegårshei sin del er det snakk om 20 millioner fra Nye Veier, og samt et vesentlig beløp fra fylkeskommunen.