Overleverte diplom med surt fjes

Varaordfører Elen Lauvhjell (til venstre) mottok diplomet fra Ola Yttre i Ambulanseforbundet og Wenche Monrad i LHL.

Responstiden for ambulansen i Risør kommune er lengre enn anbefalt. I snitt tar det 26 minutter før en ambulanse er framme under utrykning.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Fredag formiddag var Ambulanseforbundet og LHL på besøk hos Risør kommune for å synliggjøre behovet for en lovbestemt responstid. Og det sure fjeset på diplomet viser at Risør er blant de mange kommunen hvor man ikke klarer målet.

– Den nasjonale anbefalingen i en kommune som Risør er at 90 prosent av ambulansene bør være framme på 25 minutter. Så man er ikke langt unna i Risør, men det er ingen grunn til å sette seg ned og være fornøyde. 25 minutter er kjempelenge når du venter på en ambulanse, og ved slik som hjerneslag så handler alt om tiden man bruker, sier Ola Yttre, som er leder i Ambulanseforbundet i Delta.

Risør som grisgrendt strøk

Det skal også tas med at 25 minutter på at ambulansen skal være framme er anbefalt responstid i grisgrendte strøk, som i dette tilfellet tilsier under 10 000 innbyggere. Hadde innbyggertallet vi Risør vært over 10 000 ville anbefalingen vært på 12 minutter.

– Så om sommeren burde anbefalt responstid vært 12 minutter i Risør, for da er det fort over 10 000 mennesker her, sier YS-leder Erik Kollerud.

Samtidig er det i denne omgang utfordringen med at disse fristene ikke er lovpålagte som forbundet og LHL ønsker å gjøre noe med.

– Det blir flere og flere oppdrag for ambulansene etter som folk blir eldre. Derfor er en lovfesting viktig. For mens vi trenger mer ressurser har i stedet 86 ambulanser blitt fjernet siden 2002. Dette samtidig med at antallet oppdrag har doblet seg, sier Yttre.

– Vi kan påvirke

Varaordfører Elen Lauvhjell tok i mot diplomet på kommunens vegne. Hun er glad for at man ikke var mer enn ett minutt unna anbefalt responstid, men ønsker at man skal få tiden ned.

– Jeg skulle jo ønske vi var innenfor og fikk smilefjes i stedet. Samtidig er jo dette et argument for at vi får på plass en tryggere og raskere vei, noe som vil påvirke utrykningstiden, sier Lauvhjell til iRisør.no.

Selv om det ikke er kommunen som bestemmer responstiden, vil hun ta saken med videre.

– Vi kan påvirke videre innover i systemet.

Fra venstre: Odd Sverre Aasbø (Delta), Wenche Monrad (LHL) Ola Yttre (Ambulanseforbundet) Elen Lauvhjell (varaordfører i Risør) og Erik Kollerud (YS-leder).

Mangler bare vedtaket

Med en lovpålagt responstid ville myndighetene samtidig måtte styrket ambulansetjenesten de stedene man ikke er innenfor kravet.

– Vi begynner å få kompetanse på ambulansepersonellet og har avansert utstyr i bilene. Begge deler gjør at vi kommer raskt i gang med behandlingen av pasienten når ambulansen først har kommet fram.

Men, når det står om liv er tiden knapp. Og man vet at mennesker med hjerte- og lungesykdom, samt hjerneslag utgjør en stor andel av dem som har behov for akuttmedisinsk bistand.

– Pr. dags dato er det politisk flertall for lovpålagt responstid, men det gjenstår å gjøre vedtaket, sier Ola Yttre.