Slik unngår du å bli stengt inne til helgen

Med løping og sykling som helgens festukeprogram, blir det noen timer med stengte gater kommende helg. Her får du en rask oversikt på hva som stenges.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er ikke til å unngå at enkelte veier må stenges når det holdes løp og sykkelritt, men Risør Festuke håper folk tilpasser seg det hele.

– Det har gått greit tidligere, men vi opplever at noen synes det er dumt de ikke får bilene sine mens det hele foregår. Og bor man innenfor sykketraséen og skal ha middagsgjester søndag, kan det kanskje være lurt å ha det klokken 16 i stedet for midt under rittet, sier Jan Einar Henriksen i Risør Festuke.

Sykkeltraséen søndag

Det er søndagen man må stenge av det største området. For under Risør TRI er det en sykkeldel som krever at veier stenges av sikkerhetshensyn.

– Sykkelløypa går fra Solsiden, gjennom Havnegata, opp Kranbakken og videre på Kranveien, videre rundt Buvika og forbi Holmen før den går inn Solsiden. Her vil det søndag være stengt fra 11.30 og til ca. klokken 14.30, sier Henriksen.

For de som trenger å bruke bilen i det aktuelle tidsrommet, anbefaler han å parkere utenfor rundløypa, slik som på Tjenna.

– Veien er stengt, og vi har polititillatelse. Det betyr at man i utgangspunktet verken kan kjøre eller sykle som privatperson i løypa. De som sykler kommer veldig fort, så vi kan ikke ha andre i løypa. For et par år siden var det en som kjørte motsatt vei av rittet med båthenger. Det kunne endte i alvorlig ulykke.

Her er et kart hvor syklingen går i den røde traséen og løåingen i den blå.

Løpstraséen

Både under lørdagens Konvoiløp og søndagens Risør TRI vil det i tillegg bli stengt for biler i rundløypa som skal løpes.

– Det gjelder fra fotgjengerovergangen ved Beisland og utover Strandgata, deretter Tangengata, Kastellveien, Steinramla, Rådhusgata og Losbakken opp til Enghaven. Både 28. og 29. september blir det stengt fra 11.30. Vi regner med at det åpnes igjen rundt klokken 15 lørdag og 14.30 søndag.

Jan Einar Henriksen gjentar rådet fra sykkeltraséen for de som er avhengig av å bruke bil i det aktuelle tidsrommet.

– Også her handler det om å parkere bilen på utsiden av området som er markert på kartet.

Håper folk vil kose seg

Siden det ikke er noe eget sykkelritt i år, er det kun den første helgen det er snakk om stenging av veier og gater.

– Resten av festuka kan det bli noen korte perioder vi må stanse trafikken, men det er i så fall snakk om for så kort tid at det ikke vil føre til noen problemer. Men, jeg håper de som kjører bil i sentrum under Risør Festuke viser hensyn.

Ikke minst håper Jan Einar Henriksen at mange kommer til Risør sentrum for å se på arrangementene.