19 kjøretøy fikk bruksforbud i storkontroll

En av fire kontrollerte fikk bruksforbud da fire etater holdt felleskontroll av alle tunge kjøretøyer ved Trafikkstasjonen på Stoa i Arendal.

Tekst: Pressemelding  Foto: Raymond Martinsen, Statens vegvesen

Statens Vegvesen, Politiet, Tollvesenet og Arbeidstilsynet jobbet sammen på trafikkstasjonen i pøsende regnvær. Totalt ble 82 tunge kjøretøy kontrollert i løpet av 13 timer, tretti av disse fikk mangel-lapp.

19 kjøretøy fikk bruksforbud, og her var det dårlig lastsikring, tekniske mangler, og dårlige dekk.

En av fire av de kontrollerte kjøretøyene bruksforbud. I tillegg til vektkontroll ble også sjåførenes papirer sjekket. To sjåfører ble anmeldt for ikke å ha overholdt bestemmelsene for kjøre- og hviletid. Fem førere fikk advarsel.

Smugling og promille

Tollvesenet stilte med egen skannerlastebil hvor flere utenlandske vogntog ble skannet. Fokuset var å sjekke trailerne for smugling av alkohol og tobakk samt avgiftsfri diesel. Politiet kontrollerte 155 sjåfører for promille. Her ble ingen tatt. Arbeidstilsynets representanter hadde fokus på sosial dumping og arbeidslivkriminalitet.

Fokus på transportkriminalitet

Det overordnede kontrolltema er transportkriminalitet langs vei. Vi har kontrollfokus på smugling, fartskontroller tungbil, ulovlig kabotasjekjøring, kjøre -og hviletid, farlig gods, allmenngjøring av tariffavtaler innen godstransport og persontransport med turbil, arbeidstid for sjåfører, lastsikring, teknisk kontroll, avgiftsfri diesel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier sjefingeniør Håvard Sandkjær Fjærbu i Statens vegvesen.

Han legger til at Statens vegvesen er opptatt av trafikksikkerhet, like konkurranseforhold i bransjen og ordnede arbeidsforhold hos yrkessjåførene.

– Kontrolletatene utfyller hverandre på kompetanse og myndighetsområder, og vi har tydelig nytteverdi av samarbeidet, sier Håvard Sandkjær Fjærbu.