Bensinbilene har tapt terreng

Dieselbiler er populært i Risør, mens el- og hybridbiler har den største veksten. Antallet bensinbiler er nesten halvert i løpet av ti år.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Adrian Lokander

Godt over halvparten av alle bilene i Risør er dieselbiler, noe som har skjedd i løpet av de siste ti årene. Og selv om nullutslippsbilene er på full fart inn i bilparken også i vår kommune, er det foreløpig mer som erstatning for bensinbilene.

– Vi har merket et økt dieselsalg de siste sju – åtte årene, men nå er det mer stabilt, forteller Bjørn Larsen ved Circle K i Risør.

Elbillading vil komme

Tidligere i høst var Circle K først ute med å erstatte en vanlig drivstoffpumpe på en bensinstasjon med en hurtiglader. Larsen sier dette også vil komme i Risør.

– Vi vet ikke når, men det vil komme i Risør også. Stasjonene som ligger langs hovedveiene er de som blir prioritert nå i første omgang, men vi jobber med å få dette på plass også hos oss.

For bransjen er det en utfordring å snu om på tankegangen fra å tilby bensin og diesel, til å ha ladestasjoner for å tilfredsstille etterspørselen fra den stadig økende elbilparken.

– Det er klart det blir vanskelig om dagens salg av diesel går dramatisk ned. Det er derfor det er viktig for oss å ha flere bein å stå på, sier Larsen.

Tallene

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2018 var 2078 diesebiler i Risør. Til sammenligning var det på samme tidspunkt 1226 bensinbiler, 131 elbiler og 135 andre (i hovedsak hybridbiler). Går man ti år tilbake i tid var det kun èn elbil i Risør, 2 278 bensinbiler og 831 dieselbiler.

Tallene de neste årene (inkludert 2019) vil nok endre seg ganske mye. Det er et uttalt politisk mål om at alle nyregistrerte biler i Norge fra og med 2025 skal være nullutslippsbiler.

Kilde: SSB
Personbiler
2008 2013 2017 2018
0901 Risør
Bensin 2 278 1 837 1 350 1 226
Diesel 831 1 506 2 006 2 078
Parafin 0 0 0 0
Gass 0 0 0 0
El. 1 4 89 131
Annet drivstoff 0 2 105 135