Riksteateret satser på Risørhuset i 2020

Risørhuset ble valgt ut som et av kulturhusene Riksteateret satser på i 2020. Det betyr tettere oppfølging og bedre samarbeid for kulturhuset i Risør.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Kultursjefen tror Teaterets Venner sin innsats var med på at nettopp Risørhuset ble valgt.

– Det at riksteateret møter et profesjonelt kulturhus og den menneskelige, ekte idealismen hos teaterets venner er en veldig god kombinasjon som jeg ikke tror de møter alle steder. Det er nok grunnen til at de har valgt å satse på Risørhuset, sier kultursjef Torolf Kroglund.

Satsingen

Ledelsen i Riksteateret tok en tur innom Risør på torsdag. Da hadde de et møte med blant annet ordfører Per Kristian Lunden, kultursjef Kroglund, og kulturhusleder Elen Regine Lauvhjell.

– Møtet var for å knytte seg tettere til våre andre samarbeidspartnere, som politikere, kulturskolen, Teaterets Venner og kulturkontakt ved Risør videregående skole. Dette i et satsningsprogram de holder på med, forteller Elen Regine Lauvhjell.

Riksteaterets satsing går også ut på å skape mer oppmerksomhet rundt forestillingene og trekke inn flere folk.

– Risørhuset er et regionalt kulturhus, og vi ønsker å trekke inn folk fra Tvedestrand, Gjerstad og kanskje til og med fra Kragerø. Det at vi setter opp ting i kulturhuset som er kvalitativt så bra at det trekker inn masse folk er viktig for husets eksistens, sier Kroglund.

Teater

Riksteateret vil også hjelpe til med å knytte opp flere grupper for å skape et bredere og bedre teatertilbud i Risør.

– De nevnte det å koble seg på de lokale teatrene med for eksempel å hjelpe til med stykker. Enten med workshop, forelesning, inspirasjon eller noe sånt, sier Kroglund.

Kulturhusleder Lauvhjell forteller at veien til Arendals kulturhus er kort, og spesielt nå med ny vei. Satsingen som nå gjøres vil sørge for at Risørhuset får andre forestillinger enn Arendal osv.

– Men, jeg tenker også at vi er en del av en region, og kan spille på hverandre. Så det er for eksempel positivt om vi får tildelt Riksteatret-forestillinger som ikke Arendal får, og motsatt. Da er det helt greit å besøke hverandre, og gjøre hverandre gode, avslutter Elen Regine Lauvhjell.