Samarbeider med Microsoft i droneprosjekt

Bruk av kunstig intelligens for å kjenne igjen bilder er en viktig del av droneprosjektet til Agder Energi Nett. Microsoft skal bistå med kompetanse i den videre utviklingen av løsningen.

Tekst: Pressemelding

− Utrolig spennende! I sommer presenterte vi droneprosjektet og mulighetene for bruk av bildegjenkjenning og kunstig intelligens, AI – artificial intelligence, for Microsoft. Vi fikk hyggelig tilbakemelding på prosjektet, og Microsoft Norge går inn med rådgiving og utviklingsstøtte til første versjon av løsningen, sier Jarle Stokke Olsen, prosjektleder for Droneprosjektet i Agder Energi Nett.

Målet for droneprosjektet er å få til en tryggere, miljøsparende og mer effektiv befaring av strømnettet.

Eneste prosjekt i Norge

Odd Jarle Østvik, Digital Advisor i Microsoft Norge, synes også det er spennende med ytterligere samarbeid med Agder Energi og droneprosjektet til nettselskapet.

− Vi ble utfordret av Microsoft West Europe til å nominere AI-prosjekter hos våre kunder, og gjennom kjennskapen vi nå har fått internt i Agder Energi kom vi frem til at drone- og bildeanalyseprosjektet var beste kandidat til nominasjonen. Etter gjennomgang av rundt 50 nominasjoner ble et lite utvalg av kunder godkjent. Agder Energi var ett av disse, og det eneste i Norge i denne runden, forteller Odd Jarle Østvik.

Han legger til at teamet fra Microsoft nå vil jobbe videre sammen med Agder Energi Nett for å se på hvordan det tekniske i bildeanalyse-prosjektet kan løses, og hvordan de kan dra nytte av kompetanse på drone- og bildeprosjekter de har jobbet med tidligere.

Testbase på Gullknapp

Agder Energi Nett har lagt sin testbase for droneflyving til Gullknapp Flyplass i Froland. Testflygingen av dronen tidligere i år har gitt gode tilbakemeldinger på hvordan dette kan gi nettselskapet helt nye muligheter.

− Vi er godt fornøyd med testene vi har gjennomført tidligere i år. Bruken av drone til linjebefaring har hittil hatt begrenset rekkevidde, men nye typer droner og teknologi åpner nå for å fly en lengde på opp mot 100 km. I dag flyr dronen ca. 60 meter over bakken, men vi ønsker å redusere denne sikkerhetshøyden noe for å kunne ta enda bedre bilder og få detaljer på stolpene, forteller Jarle Stokke-Olsen.
Bildegjenkjenning

− Bruken av bilder og bildegjenkjenning vil være en viktig del av det videre arbeidet i droneprosjektet, og det vil være analyseavdelingen i Agder Energi Nett som følger opp dette videre. At vi nå får med oss Microsoft og deres kompetanse på dette området gir mange spennende muligheter. Vi har laget en plan som foreløpig strekker seg ut året, og så får vi se hvordan veien blir videre etter det, sier Jarle Stokke-Olsen.

Aktuelt for Master-oppgave

Bernt Viggo Matheussen er avdelingsleder for teknologi og utvikling i Agder Energi, og leder konsernets arbeid med strategiske AI-prosjekter. Han tror arbeidet med bildegjenkjenning i droneprosjektet også kan være aktuelt for ulike studentprosjekter.

− Arbeid med billedanalyse og kunstig intelligens kan være et aktuelt tema for Master-oppgaver, ja kanskje også tema i doktorgrads program, sier Bernt Viggo Matheussen, og legger til at Agder Energi i dag har et tett samarbeid med Universitet i Agder og CAIR-senteret der knyttet til bruk av kunstig intelligens.