Forslår kutt til akvariet og kammermusikkfest

Utsiktene er ikke lyse når det gjelder økonomien i Risør kommune framover i tid. Det gjør at rådmannen vil kutte i støtten til blant annet akvariet og kammermusikkfesten.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Administrasjonen har en rekke sparetiltak på blokka som skal senke kommunens utgifter på permanent basis. Blant disse er kutt i tilskudd.

Risør Akvarium og Risør Kammermusikkfest er blant de som kan gå trangere tider i møte i den sammenheng. Allerede neste år foreslår rådmannen at Risør Akvarium får 100 000 kroner mindre i tilskudd. Deretter doble kuttet til 200 000 mindre i tilskudd årlig fra året etter.

Det var økonomisjef Halvor Halvorsen som la fram oversikten på tiltak man ønsker gjennomført.

Enda større kutt kan Risør Kammermusikkfest bli utsatt for. Her er forslaget fra rådmannen at man kutter støtten med 200 000 kroner neste år, og deretter med ytterligere 130 000 kroner fra 2021.

I realiteten vil kammermusikkfesten merke et slik kutt enda kraftigere, da kommunens tilskudd også utløser tilskudd fra andre aktører.

Også andre områder innen kultur vil kunne bli redusert. En million kroner skal spares årlig, og herunder står nevnt bibliotek, kulturhus og frivillighet.

Det er imidlertid politikerne som har det endelige ordet i saken. De har fått på bordet framtidsutsikter som tilsier at man i løpet av få år må få ned driftsrammene med 32 millioner.

Les også:

Dropper forslag om skolenedleggelse – på kort sikt