Vil likevel ikke kutte støtten til kammermusikkfest

Det kommer likevel ikke noe forslag om å kutte i støtten til Risør Kammermusikkfest for 2019. Dermed er usikkerheten om et langt større beløp fjernet.

Tekst: Tore Myrberg

Det er Aust-Agder Blad som i dag melder at tiltaket som skulle spart inn 300 000 kroner i 2020, ikke blir foreslått gjennomført allerede nå.

– Rådmannen har bestemt seg for å gjøre om på kuttforslaget til Kammermusikken. Dette vil han presentere i førstkommende budsjettmøte med bystyret kommende torsdag, sier kultursjef Torolf Kroglund til avisa.

Bakgrunnen er at man ser hvor mange penger som kan bli borte i støtte fra fylket og stat, da bidragene fra disse forutsetter at kommunen bevilger penger.

Risør Kammermusikkfest skal i 2020 feire sitt 30-årsjubileum, noe som kunne blitt en trist affære dersom et syvsifret beløp hadde uteblitt.

Rådmannen legger fra sitt budsjettforslag for bystyret førstekommende torsdag. Endelig budsjett blir vedtatt i bystyrets desembermøte.