Per Arnt ny styreleder i Næringshagen

Per Arnt Tellefsdal. Foto: Rune Hagestrand

Per Arnt Tellefsdal er i en ekstraordinær generalforsamling i Pågang Næringshage valgt som ny styreleder etter Hanne-Lisbeth Løite.

Tekst: Tore Myrberg

Løite har valgt å trekke seg fra styreledervervet fra Pågang Næringshage (tidligere Sørlandsporten Næringshage) av hensyn til egen livssituasjon.

– Vi har full forståelse for Løite sin beslutning om å trekke seg. Hun har vært en god styreleder med et brennende engasjement for oss, sier daglig leder Camilla M. Grantham i Pågang næringshage.

Per Arnt Tellefsdal sitt navn kom tidlig på blokka da man skulle finne en erstatter. Det var administrerende direktør Olav Voie i TeamTec og næringssjef Ole Andreas Sandberg i Gjerstad kommune som fikk oppdraget med å finne en erstatter.

– Det en stor styrke for næringshagen og den jobben vi utfører, at Per Arnt Tellefsdal nå tiltrer som styreleder. Han er en erfaren forretningsmann som viser høy interesse for den rollen næringshagen har i regionen. Ikke minst er han uredd, fremtidsfokusert og kjenner det regionale næringslivet særdeles godt, sier Grantham.

Tellefsdal selv påpeker at jobben videre blant annet består i å få alle deltagende aktører til å trekke sammen i retning.

– Det er viktig at kommunene og bedriftene i regionen støtter opp under næringshagen og tar i bruk den kompetansen som er der, sier han.

Camilla M. Grantham kan fortelle at året som har gått har vært både krevende og spennende for Pågang. På utsiden har næringshagen fått nytt navn og profil, mens på innsiden har det vært en pågående endringsprosess for å imøtekomme fremtiden.

Blant annet skal nye arbeidsmetoder og større prosjekter sikre at næringshagen har en viktig rolle i videre arbeid med næringsutvikling i regionen.

– Åmli kommune og aktører bak Biozin har ønsket oss som samarbeidspartner i arbeidet med å forberede lokale næringsdrivende til å bli aktuelle leverandører. Vi har nettopp fått finansiering fra Innovasjon Norge til å igangsette en forstudie i dette leverandørprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for næringshagen. Vi ser frem til å bruke vår kompetanse, nettverk og overblikk i dette arbeidet», sier Grantham.