Ber skolen se på velferdsteknologi som fag

Fylkespolitiker Gro Bråten (Ap) ønsker mer fart i satsingen på velferdsteknologi som fag på videregående skole. Hun mener dette er et sted Risør kan ligge i forkant.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bråten mener velferdsteknologi burde være et prioritert område også på videregående skoler, og ser spesielt Risør videregående som en arena for faget.

– Vi i Arbeiderpartiet har tidligere lansert dette som en mulighet Risør videregående skole burde kikke nærmere på. Risør kommune er langt fremme innen bruk av velferdsteknologi i kommunale tjenester, og skolen har et godt tilbud innen elektro som det kan bygges videre på, sier Bråten til iRisør.no.

Besøkte skolen

Under et besøk ved skolen torsdag tok Bråten dette opp både med rektor Eirik Kaasa Eliassen og ordfører Per Kristian Lunden.

– Lunden bekreftet at dette er et viktig satsningsområde for Risør kommune. Jeg er også kjent med at skolen har et godt samarbeid med næringslivet, som kan være med å bygge videre på et oppdatert undervisningsopplegg innen velferdsteknologi.

Gro Bråten påpeker at det allerede er høyt fokus på faget velferdsteknologi når man kommer til den høyere utdanningen som tilbys, men at dette ikke helt har kommet på plass i de videregående skolene.

– Fagskolen i Agder og Universitetet er begge igang med å utvikle emner innen velferdsteknologi i sine utdanningsprogrammer. Hva gjør våre videregående skoler, er de nysgjerrige på feltet og frampå, spør hun.

Etterspurte ferdigheter

Bråten anbefaler skolen til å ta seg en tur til I4helse i Grimstad, og se på det utstyret som er rigget der som en start, og gjør seg kjent med arbeidet som gjøres innen velferdsteknologi i kommunene.

– Siden kommunenen på Agder satser så stort på velferdsteknologi, er det viktig at elever både fra elektro og helsefag får et undervisningstilbud som gir de ferdighetene som er etterspurt. Mye av teknologien som finnes skal bidra til bedre pasientsikkerhet. Samarbeidet mellom helse og elektro blir sentralt framover, og det er behov for kunnskap om den teknologien de vil møte etter utdanningen.

Arbeiderpartipolitikeren kan fortelle at Regionplan Agder 2030 er opptatt av velferdsteknologi som ett av flere satsingsområder for utviklingen av Agder. Dette er et samarbeid som sakte men sikkert har bygd seg opp, og som skal utvikles videre.

– Alle kommunene og fylkeskommunen er sammen om dette, Universitetet, Sykehuset, Fagskolen og næringslivet. Det siste tilskuddet i denne satsingen kom nå i august med åpningen av I4helse i Grimstad, sier Gro Bråten.

Ser muligheter

Ordfører Per Kristian Lunden sier han er glad for at alle ser ut til å trekke i samme retning i denne saken.

– Det er veldig positivt at skole, kommune og fylkeskommune ser muligheter på et område som både tjener skolen og kommunen, sier Lunden.

Han kommer til å følge oppfordringen som Bråten kommer med.

– Velferdsteknologi er et mangfoldig og viktig felt med både en teknisk side og ikke minst en sosial og helsefaglig side. Her ligger Risør langt framme og jeg vil følge opp Gro Bråtens råd om å lære med fra Universitetet i Agder (UiA) og i4Helse i Grimstad.