Åpen skole er viktig for flere enn elevene

Sørlandsporten Teknologinettverk benyttet muligheten til å presentere seg for mulig fremtidig arbeidskraft under åpen skole i Risør.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Line Stebekk

Arrangementet på Risør videregående skole i forrige uke trakk mange ungdommer fra niende og tiende trinn på ungdomsskolen, og de fikk lære om med enn det som skjer på Hønseheia.

– Den lokale betydning av skolen og koblingen til næringslivet ble godt belyst. Samtidig var det en uformell, hyggelig og trygghetsskapende atmosfære de frammøtte fikk kjenne på, forteller Line Stebekk, som er rådgiver i Agder Fylkeskommune.

Spennende muligheter

Flere bedrifter fra teknologinettverket stilte opp for å fortelle om mulighetene ved deres bedrifter, og hvilket utdanningsløp som passer dersom man ønsker en jobb hos STN-bedriftene.

– Med tanke på fremtidig utdanningsløp så synes vi i Picomed det er viktig å treffe ungdommen på arrangementer som dette. Vi kan fortelle de om hva slags arbeidskraft vi har bruk for lokalt de nærmeste årene, sier daglig leder Jan Tore Stenersen hos Picomed.

Han liker ekstra godt de signalene som er gitt om mulige nye linjer ved skolen i tiden framover.

– Spesielt synes vi det er spennende at Risør videregående ønsker å etablere en velferdsteknologilinje. Det er jo en retning vi synes er kjempespennende, sier Stenersen.

– Jeg synes dette var en veldig god start på en annerledes Åpen skole og håper deltakerne fra Sørlandsporten Teknologinettverk ser betydningen av denne felles arenaen å møtes på for elever, foresatte, skole og bedrift, føyer Line Stebekk til.

God start

Det var også representanter fra Risør kommune og Risør By tilstede, slik at en god bredde av lokalt næringsliv var representert. Ordfører Per Lunden snakket tydelig om betydningen av samarbeid skole/næring i sin lille hilsen på starten av arrangementet.

Etter dette fikk elevene møte elever/læringer både i plenum og på verkstedene. Line Stebekk tenker at det også er viktig at foreldrene til ungdommene som snart tar steget over i videregående skole ser muligheten som ligger i de forskjellige fagområdene.

– Foresatte er viktige for elevenes valg, derfor er det viktig å trygge og informere de viktigste rådgiverne elevene har. Mulighetene innenfor yrkesfag og studieretning har endret seg mye de siste årene, og denne informasjonen bidrar Åpen skole til.