Politiet ber folk sikre flomutsatte gjenstander

Med rødt farenivå som bakteppe bes folk sikre gjenstander og ikke ta unødvendige sjanser når høyvannet kan nå nye høyder i kveld.

Tekst: Tore Myrberg

Det er meldt om tidvann som går 85 – 100 centimeter høyere enn tidevannstabellen langs kysten av Agder.

På Twitter har politiet nå rundt klokken 12:30 denne mandagen lagt ut følgende melding:

Politiet oppfordrer befolkningen til å sikre flomutsatte gjenstander, respektere været, unngå faresituasjoner og følge med på myndighetens anbefalinger. Vi følger utviklingen i prognosene fra meteorologisk institutt og er i løpende kontakt med andre beredskapsaktører.

Det er yr.no som har opprettet rødt varsel, og de anbefaler at man unngår ferdsel i strandsonen. I tillegg ber de folk vurdere å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvensene ved rødt varsel kan bli oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen dersom man ikke sikrer verdiene.