Stor fest med fag- og svennebrevutdeling

Nesten 800 fag- og svennebrev er avlagt i Aust-Agder i 2019, og fredag kunne en rekke stolte elever endelig få sine håndfaste bevis på bestått skolegang.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Line Stebekk

Med ny fylkesstruktur var dette første fag- og svennebrevutdeling i Agder fylkeskommune, og til utdelingen i Arendal kulturhus var det i hovedsak kandidater fra tidligere Aust-Agder som fikk sine brev.

– Totalt ble det delt ut over 260 fagbrev under arrangementet. For Risør sin del ble det avlagt 35 fag- og svennebrev i 2019, forteller Line Stebekk, som er rådgiver i Agder fylkeskommune med prosjektansvar for å få flere ut i lære.

Fokus på lærlinger

Stebekk forteller at det var litt få fra Risør med på selve seremonien i Arendal.

– Vi trenger flere fagfolk både regionalt og lokalt, så kanskje kommunen kunne ha et ønske om å samle de lokale som har tatt fagbrev for å markere dette, sier hun lett spørrende.

Det er stort fokus på lærlingsituasjonen, og det finnes flere prosjekter både innen det offentlige og det private næringsliv for å få ungdom som ønsker det ut i læreplasser. Blant annet har det lokale samarbeidet Sørlandsporten Teknologinettverk (STN), nettopp dette på dagsorden.

– STN har startet et LØKK-prosjekt hvor målet er rett og økt rekruttering, forteller Stebekk.

Risørkunstnere bak priser

Årets utdeling i Arendal hadde imidlertid også en risørvinkling som gjør den ekstra morsom. For da Årets bedrift (Smag og Behag) og Årets instruktør (Anne Mette Henriksen) ble tildelt heder, var dette blant annet gjennom kunst av Sigurd Lindstrøm og Rune Nylund Larsen.